Oma Hämeessä palkittiin yksiköitä asiakas- ja potilasturvallisuusgaalassa

Asiakas- ja potilasturvallisuusgaalassa palkittiin turvallisuuden edistäneitä

Palkintoja oli jakamassa johtajaylilääkäri Arja Tomminen ja asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Niina Göransson

Oma Hämeessä järjestettiin ensimmäistä kertaa Kanta-Hämeen ja luultavasti koko Suomen alueella Asiakas- ja potilasturvallisuusgaala. Gaalan pohjana oli asiakas- ja potilasturvallisuusteko kilpailu, johon yksiköt saivat esittää omia asiakas- ja potilasturvallisuutta kehittäviä toimia tai hyviä käytäntöjä.

Tarkoituksena on ollut saada tietoon hyviä käytäntöjä asiakas- ja potilasturvallisen toiminnan turvaamiseksi, jolloin niitä voidaan hyödyntää muissakin yksiköissä. Samalla haluttiin myös antaa yksiköille tilaisuus kertoa omista kehittämistoimista turvallisuuden parantamiseksi.

– Kun hyvinvointialue vuodenvaihteessa aloitti, niin paljon muuttui myös asiakas- ja potilasturvallisuutta ajatellen. Yhtäkkiä ei enää riittänyt, että jokainen tarkasteli asioita vain suppeasti esimerkiksi pelkästä erikoissairaanhoidon perspektiivistä, vaan asiaa oli mietittävä koko hyvinvointialueen laajuudelta. Tässä on ollut korvaamattomana apua Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikkömme, jonka toiminta laajeni kattamaan yhdessä yössä koko hyvinvointialueen, kertoo ylilääkäri Minna Laukkavirta.

Vaikka tämä konsepti tällä toiminta-alueella on uusi, kilpailuun osallistui 12 Kanta-Hämeen keskussairaalan yksikköä. Yksiköistä kolme palkittiin 500 euron TYHY-rahalla ja herkkukorilla sekä kaksi yksikköä sai kunniamaininnan ja herkkukorin.

Gaalassa jaettiin myös kaksi Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen (SPTY ry) myöntämää asiakas- ja potilasturvallisuus ansiomerkkiä. Ansiomerkin saivat ylilääkäri Minna Laukkavirta ja asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Niina Göransson.

Ansiomerkit myönnettiin jo keväällä mutta tieto haluttiin säilyttää salassa tähän gaalaan asti ja siinä onnistuttiin. Tilaisuuden juonsi ylilääkäri Minna Laukkavirta ja hänen vastuualueisiinsa kuuluu myös potilasturvallisuuden edistäminen erikoissairaanhoidossa.

–Kun mietimme asiakas- ja potilasturvallisuutta, niin monesti mietimme sitä tapahtuneiden vaaratilanteiden, HaiPro-ilmoitusten ja virheiden kautta ja herkästi asiakas- ja potilasturvallisuus saa mielissämme negatiivisen sävyn. Asiakas- ja potilasturvallisuus on kuitenkin paljon muuta ja itse asiassa koko Oma Hämeen henkilökunta tekee päivittäin työssään tekoja, pieniä ja suuria, taatakseen kaikille Oma Hämeen asukkaille turvallista hoivaa ja hoitoa, toteaa Laukkavirta.

Arvioinnit suorittivat ylilääkäri Minna Laukkavirta, hallintoylilääkäri Tiina Teivaanmäki, asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Niina Göransson, hallintoylihammaslääkäri Hannaleena Jämsä, asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattorit Anne Kallava ja Tiia Nurminen.

 

Palkitut perusteluineen

Osasto P5

Asiakaslähtöisesti toteutettu rauhoittumishuone potilaiden käyttöön. Kehittämistyössä huomioitu potilaan oikeudet, pakon käytön vähentäminen ja uudet toimintamallit. Ahdistuneisuuden tehokas hoito vähentää vaikeahoitoisten tilanteiden eskalaatiota ja lisää hoidon tehokkuutta. Samalla potilasturvallisuus paranee tehokkaasti.

Tehostettu avohoitoyksikkö Purola

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuus huomioitu hienosti tärkeänä lähtökohtana toiminnan kehittämisessä. Potilasturvallisuuden käsite laajennettu psykologiseen turvallisuuteen ja asiaa lähestytty monipuolisesti ja kunnianhimoisesti. Kehittämistoimien myötä lisätty nuorten psykologista turvallisuutta hoitojaksojen aikana. Toiminnan kehittämisessä mietitty myös jatkoseurantaa ja niiden myötä toiminnan jatkokehittämistä.

Sairaala- apteekki

Sairaala-apteekin rooli potilasturvallisuuden parantamisessa tulee hienosti esiin tässä sinnikkäässä ja päämäärätietoisessa kehittämistoimessa, jossa on moniammatillisesti otettu käyttöön uusi toimintamalli. Silikonittoman silmäruiskun valmistus ja käyttö on vaatinut ammattihenkilöiltä uuteen toimintamalliin perehtymistä ja sen käyttöönottoa. Tehty uudistus perustuu maailmalta saatuun tutkimusnäyttöön.

Osasto 6

Työntekijöiden erinomaisella ja oikeaoppisella toiminnalla vakavassa vaaratilanteessa ehkäistiin lisävahingot osaston tulipalotilanteessa. Lähijohtajan ansiokas toiminta tuki tilanteesta selviytymistä ja tapahtuneesta otettiin myös oppia. Suunniteltiin ja toteutettiin välittömästi henkilökunnan alkusammutuskoulutukset ja paloturvallisuuskävelyt.

Osastot P3P ja P2

Turvasolutoimintaa lähdetty suunnitelmallisesti kehittämään kohti tulevaa ASSI sairaalaa. Toiminta on inhimillistä, tukee potilaan turvallista hoitoa ja potilaan parantumista. Toiminnan pilotointi jo nykyisissä tiloissa tukee toiminnan kehittämistä ja antaa hyvät valmiudet ottaa uusi toimintamalli heti käyttöön ASSI sairaalassa.