Kanta-Hämeen pandemiaryhmä katsoi voimassa olevien päätöksien olevan edelleen perusteltuja

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 11. helmikuuta maakunnan koronavirustilannetta.

Tartuntojen ilmaantuvuus on laskenut, mutta on yhä korkea koko maakunnan alueella. Ilmaantuvuus on edellisen kahden viikon osalta 1152 tapausta /100 000 asukasta kohden. Positiivisten näytteiden osuus tutkituista näytteistä on edelleen hyvin korkea, mutta laskenut hieman, 34%. Huomioitavaa on edelleen, että ilmaantuvuuden lasku ei kerro todellisesta epidemiankulusta, koska testaaminen on kohdennettu sote-työntekijöihin, sairaalahoitoa vaativiin ja riskiryhmiin. Myös tartuntojen jäljitystä toteutetaan lähinnä korkean riskin terveydenhuollon- ja hoivan yksiköihin ja sote-ammattilaisten perhetartunnoissa. Tartunnanlähteitä ei pystytä seuraamaan, eikä siten raportoimaan. Sairaalakuormituksen osalta saavutettu tasannevaihe on pysynyt samana, mutta on edelleen sairaalan toimintoja ja kantokykyä kuormittava.

Maakuntaryhmässä päätettiin pitää ennallaan voimassa aiemmat päätökset, joiden katsottiin olevan perusteltuja ja välttämättömiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto purki 58g –pykälän nopeasti edellisen viikon Kanta-Hämeen pandemiajohtoryhmän kokouksen jälkeen.

– Yksilöllinen riskiarvio korostuu edelleen jatkossa huomattavasti, koska tartuntariski on yhä suuri. Vetoammekin väestöön, että sairaana ja oireisena ei liikuta muiden keskuudessa lainkaan, huolehditaan käsihygieniasta, turvaväleistä ja oikeaoppisesta maskin käytöstä, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

58d velvoittaa erilaisten tilojen haltijoiden ja toiminnan järjestäjiä ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Tämän voi tehdä esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Yleisö- ja yksityistilaisuuksien suositukset säilyivät myös ennallaan

Sisätiloissa voi järjestää yleisötilaisuuksia, jos yleisöllä on määritellyt istumapaikat (nk. matalan riskin yleisötilaisuudet) ja osallistujamäärä on rajattu korkeintaan puoleen (50%) suurimmasta istumapaikkamäärästä.  Jos kyseessä on muu kuin matalan riskin yleisötapahtuma, jossa yleisöllä ei ole määriteltyjä istumapaikkoja, yleisötilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa korkeintaan 50 henkilölle. Ulkotilojen osallistujamäärää ei rajoiteta.

Tilaisuuksien järjestäjiä pyydetään erityisesti huomioimaan voimassa olevan 58d -pykälän edellytysten täyttyminen ja yleisöä pyydetään sitoutumaan huolelliseen maski- ja käsihygieniaan sekä turvavälien toteutumiseen.

Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan rajaamaan osallistujamäärä 20 henkilöön 28.2. saakka. Yksityistilaisuuksissa riskit nähdään tässä epidemianvaiheessa korkeammaksi kuin sellaisissa yleisötapahtumissa, joissa istumajärjestelyt ja 58d -pykälän mukaiset vastuulliset toimet voivat selkeämmin alentaa osallistujien tartuntariskiä.