Kanta-Hämeen pandemiaryhmä linjasi harrastustoimintaa ja ylioppilaskirjoituksia valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti

taulukkokuva voimassa olevista koronarajoituksista ja suosituksista

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset Kanta-Hämeessä.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 4. helmikuuta jälleen koronavirustilannetta. Maakunta jatkaa epidemian leviämisvaiheessa, sillä viidestä kriteeristä kolme täyttyy.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta suositus kuitenkin helpottuu opetus- ja kulttuuriministeriön 2. helmikuuta antaman valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että pitkään odotetut valtakunnalliset linjaukset lopulta saatiin. Vetoamme harrastustoimintaa järjestäviin tahoihin, että nämä noudattaisivat OKM:n ja lajiliittojen ohjeita ja niiden henkeä tarkasti, jotta harrastusmahdollisuudet voivat jatkua alle 18-vuotiaiden osalta häiriöttä, sanoo maakuntaryhmän puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Suositus lasten ja nuorten harrastuksia koskien leviämisvaiheen maakunnissa Suomen epidemiavaiheessa 1 on seuraava:

– Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen suositellaan keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan.

– Valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi.

  • Maakunnan pandemiaryhmän huomio: lasta saattavien tai toimintaan kuulumattomien aikuisten määrä toiminnan yhteydessä on minimoitava ja pysyttävä kokonaisuudessaan alle 10:ssä. Lisäksi suositellaan pitämään ryhmäkoot pienenä ja välttämään ryhmien välistä vaihtuvuutta.

– 12-18-vuotiaiden kohdalla seuraavin toimin mahdollistetaan turvallinen harrastustoiminta:

  • Harrastusryhmän koko on korkeintaan 10 henkeä. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny kontakteja.
  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. Harrastustoiminta toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.
  • Lähikontakteja vältetään.
  • Ulkona tapahtuvaa toimintaa ei rajoiteta. Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä. Sen vuoksi leviämisvaiheessakaan olevilla alueilla ei tason 1 tilanteessa ole perusteita rajoittaa ulkona tai rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa.

Karanteeniin määrätyt eivät voi lähtökohtaisesti osallistua ylioppilaskirjoituksiin

Harrastustoiminnan lisäksi käsiteltiin pitkään suositusta karanteeniin määrättyjen mahdollisuudesta osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

– Kanta-Hämeessä päätettiin toimia Ylioppilaslautakunnan kannanoton mukaisesti, jolloin kokeen suorittaminen lähtökohtaisesti ei ole mahdollista karanteenissa olevan oppilaan osalta. Lukion ja kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin on kuitenkin tilanteen salliessa mahdollista arvioida tilannetta ja harkita kirjoitusten järjestämisestä ja siihen liittyviä järjestelyjä tapauskohtaisesti, Järvelä kertoo.

Ylioppilaslautakunnan kannanotossa todetaan, että ”kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin. Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Järjestelyn toteutuminen varmistuu vasta kyseisenä koepäivänä. Jos kokelaan, lukion tai alueen tilanne heikkenee, ennakkoon valmisteltua järjestelyä ei voi toteuttaa. Jos karanteenijärjestelyitä tarvitsevia kokelaita on enemmän kuin lukiolla on valmisteltuja suorituspaikkoja, kokelaiden tilanne tulee ratkaista jollain oikeudenmukaisella tavalla, kuten hakujärjestyksen perusteella.”

Kanta-Hämeen pandemiaryhmän suositukset ovat muilta osin voimassa 15. helmikuuta asti ja niiden jatkoa pohditaan kokouksessa 11. helmikuuta.

– Todennäköistä on, että suosituksia jatketaan nykyisellään ainakin helmikuun loppuun asti, Järvelä ennustaa.