Kanta-Hämeen pandemiaryhmä päätti esittää tilaisuuksien osalta rajoitusten purkua

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 18. helmikuuta maakunnan koronavirustilannetta.

Tartuntojen ilmaantuvuus on laskenut, mutta edelleen korkea koko maakunnan alueella. Testauksen kohdentuessa vain osaan oireilevista, se ei sellaisenaan kuvaa ilmaantuvuutta enää kovin tarkasti. Tunnettujen tapausten osalta ilmaantuvuus on edellisen kahden viikon osalta 1012 tapausta /100 000 asukasta kohden ja jätevesiseurannassa koronaviruksen määrät ovat jälleen lähteneet nousuun. Positiivisten näytteiden osuus terveydenhuollossa tutkituista näytteistä on 36%. Kanta-Hämeen epidemiatilanne jatkuu terveydenhuollon kuormituksen osalta tasaisen korkeana. Suurinta osaa tartuntaryppäistä ei kyetä jäljittämään ja tartunnan riskiä on yhä pidettävä korkeana kaikissa kohtaamisissa. Rokotteet suojaavat hyvin vaikealta taudinkuvalta ja niin Kanta-Hämeessä kuin kansallisessa koronastrategiassa painottuu jatkossa yksilöiden vastuu suojata itseään tartunnalta.

– Yksilövastuu korostuu oman riskiarvion ja vastuullisen toiminnan osalta. On kriittisen tärkeää, ettei lievilläkään oireilla liikuta julkisissa tiloissa, töissä tai harrastuksissa ja että omaeristys ja omakaranteeniohjeita noudatetaan yhä tarkasti, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Yleisötilaisuuksien rajoituksille ei esitetä jatkoa

Yleisötilaisuuksien rajoitukset puoleen osallistujamäärästä on tällä hetkellä voimassa. Rajoituksille yleisötilaisuuksia koskien ei esitetä jatkoa nykyisen päätöksen loppuessa, eli 21.2. eteenpäin. Vastaavasti tartuntatautilain 58d –pykälälle ei esitetä jatkoa 24.2. eteenpäin.

Tilaisuuksien järjestäjiä pyydetään kuitenkin erityisesti huomioimaan voimassa olevan 58c -pykälän edellytysten täyttyminen, joita ovat:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Maakuntaryhmässä päätettiin etätyön osalta edelleen suosittaa sen mahdollistamista soveltuvilla aloilla koko maaliskuun ajan. Yleiselle maskisuositukselle esitetään jatkoa maaliskuun ajaksi yli 12 –vuotiaille.

Yksityistilaisuuksien osalta 1.3. alkaen ei esitetä enää henkilömäärään pohjautuvaa rajaamista. Näissä tilanteissa kuitenkin yksilövastuu ja henkilökohtainen harkinta osallistua tilaisuuksiin on erittäin suuressa roolissa.