Kanta-Hämeen pandemiaryhmä pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kiireellisesti laajempia rajoituspäätöksiä epidemian hillitsemiseksi

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli jälleen kokouksessaan torstaina 2. joulukuuta maakunnan yhä nopeasti heikkenevää koronavirustilannetta. Tartuntojen ilmaantuvuus on ennätyksellisellä tasolla (256/100 000 hlöä per 2 viikkoa) ja nykyisellä ilmaantuvuudella sairaalahoitoon päätyy noin yksi potilas päivässä. Joulun ajalle ennuste näyttää 12-14 potilasta keskussairaalaan, joista 3-4 tehohoidossa.

Perusterveydenhuollon puolella kuormitus testauksessa ja jäljityksessä on huomattavan suurta. Ensimmäistä kertaa pandemian kuluessa suurin osa tartunnoista on nyt epäselviä paikallisia tartuntoja (29 %), eikä tartuntojen jäljittäminen ole paikoin enää muutenkaan mahdollista.

Maakuntaryhmä esitti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kokouksessaan 25. marraskuuta rajoitustoimia, joita avi ei ollut tehnyt 2. joulukuuta kokoukseen mennessä.

– Kanta-Hämeessä terveydenhuolto perustason ja erikoissairaanhoidon osalta on ajautumassa vaikeaan kriisiin ja välittömään potilasturvallisuuden, jäljitystoiminnan ja hoidon saatavuuden vaarantumiseen. Työntekijöiden kannalta vaikeampaan tilanteeseen ajautuminen ennustetusti, ikään kuin keinottomana sivusta seuraten, on kestämätöntä, kuvailee maakuntaryhmän puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Avin tekemä päätös on riittämätön

Maakuntaryhmän alueelliset terveydenhuoltoviranomaiset esittivätkin eilisessä kokouksessaan yksimielisesti, myös THL:n tukemana, kiireellisen pyynnön tehdä edellistä viikkoa laajemmat päätökset välittömästi, sillä 25.11. tilannekuvan perusteella esitetyt rajoitukset todettiin jo riittämättömiksi.

Aluehallintovirasto teki kuitenkin 2.12. kokouksen jälkeen päätöksen rajoittaa sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia maksimissaan 50 henkilöön. Päätös ei koske yleisiä kokouksia. Rajoituksista voi vapautua koronapassin käytöllä.

– Avin päätös on tehty viikkoa aiempaan tilannekuvaan ja esitykseen perustuen. Tarvitsemme laajempia päätöksiä rajoitustoimista – ja välittömästi, Leskinen vaatii.

Kokouksessa aluehallintoviraston edustajat toivat esiin, että tiukempiin päätöksiin ei olisi mahdollisuutta, sillä ne rajoittavat erilaisia yksilön perusoikeuksia.

– Kuitenkin päätökset, joita tarvitaan, rajoittavat ensisijassa yli 16-vuotiaita, joilla on tosiasiallisesti ollut mahdollisuus rokottautua ja siten välttää itseensä kohdistuvat rajoitukset. Paikalliseen epidemianhallintaan kohdistuvat odotukset eivät toteudu, jos viranomaiset ja asiantuntijat eivät löydä yhteisymmärrystä  käyttää annettuja, rajallisia työkaluja, Leskinen toteaa.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä pyytää maakunnan väestöä nyt jälleen osallistumaan vastuullisesti torjuntatoimiin epidemiatilanteen kasvun rajoittamiseksi.

– Yksilöiden valinnat ja toimet ovat lopulta kuitenkin kaikkia viranomaispäätöksiäkin merkityksellisimmässä roolissa. Kaikkien ylimääräisten kontaktien vähentäminen, omasta rokotussuojasta huolehtiminen, huolellinen käsihygienia ja ruuhkatilanteissa maskien käyttö ovat samoja, tuttuja ja tehokkaita toimia, joilla tilannetta on otettu haltuun aiemminkin. Näiden mukaan toimiminen on nyt kriittisesti tarvittu apu alueen terveydenhuollon työntekijöille ja hoidossa oleville tai sinne odottaville potilaille ja lähimmäisenteko meille aivan kaikille, Leskinen muistuttaa.