Kanta-Hämeen pandemiaryhmä suosittaa pidättäytymistä yli 20 hengen yksityistilaisuuksista lokakuun aikana

Suositus perustuu koronavirusepidemian hallintaan ja muun tärkeän hoidon turvaamiseen kaikille kantahämäläisille.

Suositus perustuu koronavirusepidemian hallintaan ja muun tärkeän hoidon turvaamiseen kaikille kantahämäläisille.

Maakunnallinen pandemiaryhmä yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa esittää suosituksenaan, että yli 20 henkilön yksityistilaisuuksista pidättäydytään Kanta-Hämeen alueella.

Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa pystytään noudattamaan turvavälejä sekä noudattamaan valvotusti voimassa olevia suosituksia maskien käytöstä ja tarjoamaan mahdollisuudet käsihygienian noudattamiseen.

Suosituksen mukaan tapahtumajärjestäjän on varauduttava perumaan tai keskeyttämään tilaisuus, mikäli ilmenee ettei edellä olevia koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtäviä toimia pystytä noudattamaan. Suositus ei ota kantaa joukkue- tai kilpaurheiluun, joissa urheilijoiden harjoittelun suhteen pyydetään noudattamaan aiemmin annettua tai lajiliiton antamaa suositusta harjoittelun järjestämisestä. Kilpatapahtumia järjestäessä suositellaan noudattamaan tässä annettavaa ohjeistusta yleisötilaisuuksia koskien.

Suositus on voimassa 12.10.-1.11.2020 ja tarvetta sen jatkamiselle arvioidaan viikoilla 43 ja 44 maakunnallisessa pandemiaryhmässä paikallinen epidemiatilanne ja terveydenhuollon kantokyky huomioiden. Suositusta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää sekä mahdollistaa tapahtumien ja kokoontumisten jatkuminen turvallisesti jatkossakin.

Suosituksen perustana on Kanta-Hämeen kiihtymisvaiheessa oleva epidemiatilanne ja terveydenhuollon kantokyvyn takaaminen.

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resurssien täytyy riittää tehokkaaseen ja turvalliseen koronainfektion tunnistamiseen, testaamiseen, jäljitykseen ja rajaamiseen. Tämän lisäksi terveydenhuollon eritasoiset tarpeet muihin kuin koronainfektioihin liittyviin toimiin täytyy säilyttää ja kerääntynyttä hoitovelkaa on kyettävä hoitamaan viiveettä, perustelee maakunnan pandemiaryhmän puheenjohtaja, KHSHP:n johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Maakunnan pandemiaryhmä vetoaa nyt ja aiemmin annettujen suositusten noudattamiseen.

– Yksilöt voivat yhteisesti suositusten mukaan toimimalla mahdollistaa epidemian leviämisen estämisen lisäksi muun yhteiskunnan auki pysymisen. Tarkalla toiminnalla niin yksilö- kuin yhteisötasolla voimme rajata arkeamme koskevaa haittaa, jota koronaepidemia aiheuttaa. Koronaepidemian vaikutuksista ei voi jättäytyä ulkopuolelle, mutta voimme vaikuttaa kuinka laajaksi vaikutukset yhteiskunnassa ja Kanta-Hämeessä kasvavat, Järvelä muistuttaa.

Johtajaylilääkärin mukaan suositusten tarkoitus on palauttaa, ylläpitää ja mahdollistaa yhteiskunnalle tärkeät toiminnot, kasvatus ja opetus, hoito ja hoiva, harrastukset ja yritystoiminta alueellamme.

– Jos emme annetuilla suosituksilla onnistu estämään epidemian etenemistä niin sanottuun leviämisvaiheeseen, tulee harkittavaksi yleisötilaisuuksia koskevien suositusten muuttaminen aluehallintoviraston määräyksiksi. Luotamme kuitenkin kantahämäläisten vastuullisuuteen asian suhteen.

Myös alle 20 henkilön tilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi hygieniaohjeita ja turvavälejä tartuntamahdollisuuksien minimoimiseksi ja tilaisuuden onnistumiseksi kaikkien osallistujien kannalta turvallisesti.

Muistilista tapahtumajärjestäjän tueksi:

• Tapahtumaan ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita
• Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
• Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja päivittyviä ohjeita tai rajoituksia
• Tapahtumajärjestäjän on mahdollisuus omassa tilaisuudessaan edellyttää osallistujilta kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan
• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja ohjata turvavälien pitämisessä
• Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.
THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antama ohje koronaviruksen leviämisen estämiseksi (pdf, minedu.fi)