Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri oikaisee vuoden 2018 tilinpäätöstään

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kirjasi vuoden 2018 tilinpäätökseensä nykykiinteistöistä 60 miljoonan euron arvonalennuksen vastaamaan kiinteistöjen todellista arvoa suunnitellussa myyntitilanteessa. Nykyisten kiinteistöjen myynnillä on tarkoitus rahoittaa osaltaan uuden Ahveniston sairaalan investointia. Kyseinen tasearvojen alaskirjaus katettiin KHSHP:n peruspääomasta. Menettelytavasta keskusteltiin myös jäsenkuntien ja kuntayhtymän tilintarkastajan kanssa.

Keskiviikkona 24. huhtikuuta KHSHP kuitenkin vastaanotti valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston puheenjohtajan Pasi Leppäsen laatiman muistion, johon vedoten tilintarkastaja Minna Ainasvuori ilmoitti perjantaina 26. huhtikuuta, että ei tule esittämään tilinpäätöstä hyväksyttäväksi.

– Sairaanhoitopiirin johtoryhmä päätyi tähän mennessä saatujen näkemysten pohjalta juuri päättyneessä kokouksessaan siihen, että peruspääoman alentamista koskevien lakien ja säännösten ollessa tulkinnanvaraisia ja tarkoituksenmukaisuudeltaan epäselviä eri tilanteissa, on kuntayhtymän hyvä käydä lisää keskusteluja kuntajaoston, VM:n ja Kuntaliiton kanssa kirjanpito-ohjeiden soveltamisesta tässä tilanteessa, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo.

Ranta muistuttaa, että vastaavia hankkeita on meneillään ympäri Suomea, ja asiaan tarvitaan kestävä ja tasapuolinen linja, joka ei voi olla pelkästään yksittäisen valtiovarainministeriön virkamiehen näkemys asiasta.

– Nämä keskustelut ja päätökset vievät kuitenkin aikaa, joten tässä tilanteessa tulemme esittämään KHSHP:n hallitukselle tilinpäätöksen oikaisua.

Maksetaanko kiinteistöt kahteen kertaan?

KHSHP:n talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki näkee kiinteistöjen arvon alaskirjauksen perusteltuna siitä näkökulmasta, että nykyisille sairaalarakennuksille muodostui korkea tasearvo nykyiseen kirjanpitojärjestelmään siirryttäessä vuonna 1997 ja sitä myötä myös peruspääoma muodostui korkeaksi.

– Tätä asiaa on hyvä selvittää, samoin kuin mahdollisten arvonalennusten kohteena olevien kiinteistöjen rahoitusta sairaanhoitopiirin historiassa. Mikäli rakennusten arvonalennuksesta aiheutunut alijäämä tulisi jäsenkuntien maksettavaksi, on samat investoinnit tavallaan maksettu kahteen kertaan.

KHSHP:n hallitus käsittelee erilaisia malleja, joilla tilinpäätöstä voidaan oikaista ensi viikon strategiaseminaarissaan. Päätökset asiasta tehdään hallituksen kokouksessa 21. toukokuuta. Jos KHSHP:n luottamuselimet päätyvät oikaisemaan tilinpäätöstä, sillä on vaikutuksensa myös omistajakuntien tilinpäätöksiin. Pitkämäen mukaan mahdolliset alaskirjaukset, poisto-ohjelmien muutokset tai muut vastaavat ratkaisut valmistellaan yhdessä omistajakuntien kanssa.

– Kaikissa vaihtoehdoissa selvää on, että nykyisillä kiinteistöillä on historiallisista syistä liikaa tasearvoa ja jollain tavalla niiden kirjanpidollista arvoa on laskettava vastaamaan todellisuutta. Ongelmallista asiassa on, jos kirjanpitotekniikka muodostuu esteeksi tehdä järkeviä ratkaisuja kansalaisten kannalta elintärkeiden palveluiden järjestämisessä, Pitkämäki pohtii.

Muuttunut tilanne johtaa myös siihen, että nykyisten sairaalakiinteistöjen myyntiprosessia on tarkasteltava aikataulullisesti ja mahdollisesti myös sisällöllisesti uudestaan.

– Siitä asiasta olemme käyneet jo keskustelun myyntiä valmistelleen Newsec Advice Oy:n kanssa, Seppo Ranta kertoo.