Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille on annettu lakkovaroitus

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ovat antaneet lakkovaroituksen koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Yhden vuorokauden mittainen työnseisaus toteutetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä (teho-osasto ja valvonta) perjantaina 2.9.2022 klo 00.01 – 23.59 välisenä aikana.

Tehy ja SuPer julistavat samalla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka astuvat voimaan heti ja jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka.

Hakukiellon ja siirtokiellon aikana kukaan Tehyn tai SuPerin jäsen ei voi hakea tai ottaa vastaan lakkokohteessa eli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä (teho-osasto ja valvonta) avoinna olevaa työtä eikä siirtyä SOTE-sopimuksen/KVTES 1 luvun 10 §:n tarkoittamalla tilapäisellä siirrolla tekemään em. lakkokohteeseen kohdistuvaa työtä.

– Tehyn ja SuPerin työtaistelutoimenpiteet näyttävät nyt kohdistuvan Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Nykyisessä tilanteessa, jossa sairaalan ja koko maakunnankin hoitopaikat ovat ajoittain hankalasti ruuhkautuneet, työtaistelu aiheuttaa lisähaasteita, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Tilannekuvaa seurataan sairaanhoitopiirissä päivittäin ja tarvittaessa tiheämminkin sekä tehdään toimenpiteitä kansalaisten terveydenhuollon turvaamiseksi siten, että kenenkään henki ja terveys ei vaarantuisi. Sairaanhoitopiiri tiedottaa asiasta lisää tilanteen kehittyessä.