Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikölle osoitettu lakko siirtyy

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kahden viikon siirron Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille osoitetulle alunperin 2.9. järjestettävälle vuorokauden mittaiselle lakolle. Siirtoa päätettiin hakea, koska työnseisauksen arvioitiin vaarantavan potilasturvallisuuden tehohoitoa tarvitsevien potilaiden jäädessä ilman hoitoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kokonaisuutena työntekijäliittojen ilmoittaman työnseisauksen kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja että se vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua, ja kun on todennäköistä, että vielä avoinna olevista kysymyksistä käytäviä neuvotteluja ei ehditä saattaa päätökseen työnseisauksen alkamisajankohtaan mennessä. Näin ollen Työ- ja elinkeinoministeriö päätti kieltää työntekijäliittojen 2.9.2022 alkavaksi ilmoittaman työnseisausuhan toimeenpanemisen 16.9.2022 kello 00.01 saakka. Mahdollinen tehohoitoa koskeva työtaistelu siis toteutuisi 16.9.2022, mikäli sopimukseen ei sitä ennen päästä.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer:n osoittama yhden vuorokauden mittainen työnseisaus oli tarkoitus toteuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikössä (teho-osasto ja valvonta) perjantaina 2.9.2022 klo 00.01 – 23.59 välisenä aikana. Lisäksi Tehy ja SuPer julistivat 18.8.2022 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän teho-osastolle ja valvontaan kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu kuitenkin 1.9.2022 alkaen laajana koskien sote-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia Tehy:n ja SuPer:n työsopimussuhteisia jäseniä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tehohoitoa vaativia potilaita päivittäin ja hoitamattomana potilaiden henkeen ja terveyteen kohdistuu vakava uhka. Siirto toiseen sairaalaan sitoo sairaalan lääkäri- ja laiteresursseja usean tunnin ajan, eivätkä kaikki potilaat kestä siirtämistä. Työnseisaus aiheuttaa isojen leikkauksien peruuntumisia, mikä kasvattaisi entisestään pitkiä potilashoitojonoja. Myöskin suojelutyö on kielletty työntekijäliittojen toimesta.

– Kunnioitamme lakko-oikeutta ja yritämme hyvässä hengessä edistää asioita siten, että kansalaisten henkeen ja terveyteen kohdistuva uhka olisi mahdollisimman vähäinen. Lakon kuitenkin kohdistuessa tehohoitoon, se ei voi olla vaikuttamatta kansalaisten henkeen ja terveyteen. Ensisijainen velvollisuutemme on pyrkiä turvaamaan ihmisten elämä. Tämä perustuslain turvaama oikeus on myös jokaisen kansalaisenkin velvollisuus jo rikoslainkin nojalla. Toivomme kutenkin ensisijaisesti neuvotteluissa osapuolten pääsevän sopimukseen ennen lakon alkamista, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Lakkoon varautumisen toimenpidesuunnitelmaa päivitetään tilanteen edetessä tarpeen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri tiedottaa asiasta lisää tilanteen kehittyessä.