Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmäkehitys etenee sairaanhoitopiirien yhteistyöllä

Historiallisen laaja seitsemän sairaanhoitopiirin muodostama yhteenliittymä kehittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmää kumppaninaan järjestelmätoimittaja TietoEVRY. Uudenlaisella yhteiskehittämisen mallilla luodaan synergiahyötyjä sekä mahdollistetaan nopeampi järjestelmäkehitys.

Mukana Kanta-Hämeen lisäksi Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit. Asukkaita sairaanhoitopiirien alueella asuu yhteensä noin 1,2 miljoonaa.

– Olemme onnistuneet sopimaan uudenlaisesta kehittämisyhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on kuunnella paremmin terveydenhuollon ammattilaisen tarpeita ja luoda potilastietojärjestelmästä käyttäjille ystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi tiedontuottamisen ja -hyödyntämisen palvelu, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Tavoitteena synergiahyödyt hankinnassa ja kustannuskehityksessä

Yhteiskehittäminen tuo kaivattua vakautta ja ennustettavuutta. Käyttöönottojen ja ympäristöjen yhdenmukaistaminen luo pohjan kustannussäästöille, kun asioita voidaan monistaa eri käyttöympäristöihin.

– Terveydenhuollon IT-palveluiden kehityksessä tiivis asiakasyhteistyö on kaiken keskiössä. Kehittämistyötä tullaan tekemään uudella hyötyjohtamisen mallilla ja asiakasorganisaatioiden ammattilaiset otetaan tiiviisti mukaan kehitykseen – järjestelmä on olemassa heidän työnsä helpottamiseksi. Samalla uudistamme teknologiaa mahdollistamaan entistä nopeamman järjestelmäkehityksen jatkossa, sanoo TietoEVRYn terveydenhuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja Teemu Vähäkainu.