Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin virassa on toiminut lääkäri ilman erikoislääkärin oikeuksia

KHSHP on pidättänyt lääkärin viranhoidosta ja käynnistänyt prosessin virkasuhteen purkamiseksi. Asiasta on tehty ilmoitus Valviralle ja tutkintapyyntö poliisille.

Tiistaina 19. huhtikuuta tuli ilmi, että vuodesta 2008 Kanta-Hämeen keskussairaalassa erikoislääkärinä toiminut henkilö on ollut virassa ilman vaadittavia erikoislääkärin oikeuksia. Asia selvisi tarkastuksessa JulkiTerhikistä, joka on sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran ylläpitämä ammattihenkilöiden keskusrekisteri.

– Kyse ei ole vastaavanlaisesta ”valelääkäri”-tapauksesta, mikä herätti laajalti Suomessa huomiota muutama vuosi sitten, sillä kyseinen henkilö on Suomessa opintonsa suorittanut lääketieteen lisensiaatti. Häneltä kuitenkin puuttuu laillistetut oikeudet toimia erikoislääkärin virassa, minkä vuoksi olemme välittömästi käynnistäneet prosessin virkasuhteen purkamiseksi, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Alustavassa kuulemisessa kyseinen lääkäri on myöntänyt, että on ollut tietoinen oikeuksiensa puuttumisesta hakiessaan aikanaan virkaa ja tultuaan valituksi siihen. Vaikka henkilön ammattiosaamisen suhteen ei ole hänen sairaanhoitopiirissä tekemänsä työhistoriansa aikana tullut esiin puutteita, on erikoislääkärin ammattioikeuksien laillistamatta jäämisen kesto sellainen, että asiaan on ollut välttämätöntä puuttua työnjohdollisesti viivyttelemättä.

– Hän on kollegoidensa arvostama osaaja ja suorittanut myös runsaasti erikoisalaansa liittyviä opintoja, mutta kertonut erikoislääkärioikeuksiensa laillistamisen jääneen puutteelliseksi muotoseikkojen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan ole hyväksyttävää ja muodostaa perusteen virkasuhteen purkamiselle. Olemme tehneet myös tutkintapyynnön poliisille, Leskinen sanoo.

Työhistoriasta ei ole tullut esiin potilasvahinkoja

Johtajaylilääkäri Leskinen kertoo, että tapauksen tultua ilmi KHSHP kävi välittömästi lävitse kaikkien erikoislääkäriensa ammattioikeudet JulkiTerhikistä. Puutteita muiden osalta ei löytynyt.

– Olemme käyneet lävitse myös rekrytointiprosessimme, jotta vastaava ei voisi toistua. Vuonna 2008 ei ollut olemassa vielä JulkiTerhikin kaltaista järjestelmää, josta oikeudet voi helposti tarkistaa. Kyse on ollut tuolloin rekrytointiprosessiin liittyvästä inhimillisestä virheestä, minkä vuoksi oikeuksien puuttumista ei ole havaittu.

Leskinen on käynyt asian selvittelyn kuluessa lävitse kaikki kyseisen lääkärin virkasuhteen aikana epäillyt potilasvahingot.

– Työhistoriassa ei tule esiin meidän tiedossa olevia potilasvahinkoja tai -epäilyjä, joissa kyseisen lääkärin osallisuutta olisi vahingontekijänä arvioitu viranomaishuomautukseen tai potilasvahinkokorvaukseen johtaneessa asiassa, johtajaylilääkäri toteaa.

Kyseinen lääkäri on pidätetty virastaan sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä torstaina 21. huhtikuuta. Virallinen kuuleminen virkasuhteen purkamisesta järjestetään erikseen sovitusti. Lääkärin kanssa työskennelleitä ammattilaisia on niin ikään tiedotettu asiasta eilen.

– Kyseessä oleva lääkäri on ollut asian selvittämisessä avoin ja yhteistyökykyinen. Työyhteisölle ja asianomaisille toivomme annettavan työ- ja toipumisrauhaa, ja myös lääkärille on tarjottu ammattiapua asian käsittelemiseksi. Potilaiden osalta on arvioitu, ettei tilanne vaadi tässä kohtaa lisätoimia, mutta mikäli poliisitutkinnan tai Valviran viranomaisarviossa tulisi esiin muita seikkoja, niistä tiedotetaan erikseen.