Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan allianssikumppaniksi ”Hämeen Sydän”

Havainne- ja tunnelmakuvaa tulevan sairaalan suunnitelmista.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus valitsi uuden sairaalan allianssihankkeen kumppaniksi Hämeen Sydän -ryhmittymän ja esittää valtuustolleen kokonaan uuden sairaalan sijoittamista Ahvenistontien varteen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut kokouksessaan 20. helmikuuta uutta keskussairaalaa suunnittelevan ja toteuttavan Kantasairaala-hankkeen allianssikumppaniksi Skanska Talonrakennus Oy:n, Sweco Talotekniikka Oy:n ja Sweco Rakennetekniikka Oy:n muodostaman Hämeen Sydän -ryhmittymän. Alihankkijoinaan ryhmittymä käyttää TATE-RAP Oy:tä, Philips Oy:tä ja Sweco PM Oy:tä.

– Neuvottelumenettelyvaiheessa oli mukana kolme ryhmittymää, joista huolellisessa tarjousten vertailussa ja laajasti henkilöstöämme osallistaneessa prosessissa voittajaksi selvisi Hämeen Sydän. Olemme iloisia kumppanista, jonka kanssa tavoittelemme uuden keskussairaalan parempaa toiminnallisuutta, tuottavuutta ja kustannusten hallintaa, sanoo KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen.

Allianssihankkeella tarkoitetaan toteutusmallia, jossa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Hankkeelle rakennetaan kaupallinen malli, joka palkitsee tai sanktioi osapuolia ennalta määriteltyjen tavoitekustannusten ja muiden avaintulostavoitteiden mukaisesti.

– Allianssimalli on osoittanut toimivuutensa vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa. Hämeen Sydän -ryhmittymän osapuolilla on kokemusta muun muassa Kainuun uuden sairaalan rakentamisesta allianssissa, toteaa Kantasairaala-hankkeen projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Mukana kolme ryhmittymää

Allianssikumppanin kilpailutus alkoi syyskuussa 2017. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn jätti kolme ryhmittymää, jotka kaikki hyväksyttiin mukaan prosessiin. Hämeen Sydämen lisäksi alustavan tarjouksen pohjalta kehitystyöpajoihin osallistuivat Allianssiryhmittymä Laskimo, jonka muodostivat Lujatalo Oy, Aro Systems Oy, Granlund Oy, Granlund Kuopio Oy ja Pöyry Finland Oy sekä Allianssiryhmittymä SRV Rakennus Oy, Ramboll Oy, Quattroservices Oy, joiden alihankkijana Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH.

KHSHP jätti lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat joulukuussa 2017. Lopullisessa vertailussa arvioitiin etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti allianssikumppaneiden kyvykkyyttä toteuttaa hanke. Neljäsosa arviosta perustui tarjoajan esittämään palkkioon hankkeen suunnittelutehtävien ja rakentamisen toteuttamisesta ja loput kolme neljäsosaa laadullisiin tekijöihin. Lopulliset vertailupisteet olivat Hämeen Sydän -allianssiryhmittymällä 99,16 pistettä, SRV Rakennus Oy, Ramboll Oy ja Quattroservices Oy -ryhmittymällä 94,59 pistettä ja Allianssiryhmittymä Laskimolla 66,15 pistettä.

Investointiluvan mukainen kustannus hankkeelle on 388,5 miljoonaa euroa. Sopimussuhde KHSHP:n ja Hämeen Sydän -ryhmittymän välille syntyy vasta kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella.

KHSHP:n hallitus esittää valtuustolleen uudisrakennuksen sijaintipaikaksi Ahvenistontien vartta. Valtuusto päättää paikasta maaliskuun 20. päivä.