Kanta-Hämeeseen uusi sairaala Euroopan investointipankin tuella

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 175 miljoonan euron lainasopimuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Laina käytetään Hämeenlinnan uuden sairaalan rakentamiseen.

Huipputehokas uusi sairaalarakennus auttaa korjaamaan nykyisten hoitotilojen puutteita ja edistää Kanta-Hämeen noin 170 000 asukkaan hyvinvointia.

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut sopimuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille myönnettävästä 175 miljoonan euron lainasta. Lainalla rahoitetaan Hämeenlinnaan rakennettavaa uutta Ahveniston keskussairaalaa, ”Assia”. Hanke edistää palvelujen integrointia vuonna 2023 toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjausten mukaisesti. Samalla se auttaa vastaamaan alueen ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat väestön ikääntyminen, pätevän terveydenhuoltohenkilöstön puute, lisääntyvä hoitotarve ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset.

Hankkeeseen kuuluu kokonaan uuden sairaalarakennuksen (noin 79 000 m2) rakentaminen nykyisen sairaalan viereen ja sen liittäminen olemassa olevaan logistiikkakeskukseen. Nykyinen Kanta-Hämeen keskussairaala on vuodelta 1979. Se on Suomen ainoa akuuttisairaanhoitoa tarjoava sairaala, jota ei ole sen jälkeen peruskorjattu tai korvattu uudella.

EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros sanoo:

– Investoimalla ajanmukaiseen terveydenhuollon infrastruktuuriin vastaamme tulevaisuuden tarpeisiin, joita syntyy meneillään olevista ja uusista terveyskriiseistä. Olen iloinen siitä, että ikääntyneiden hoitotilojen tilalle rakennetaan uusi sairaala. Se mahdollistaa entistä yksilöllisemmän hoidon, toimivamman työympäristön sekä potilaiden ja työvoiman paremman liikkuvuuden. Uusi sairaala myös täyttää nykyiset ja tulevat terveys- ja turvallisuusmääräykset.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta:

– Uusi Assi-sairaala on merkittävä parannus Kanta-Hämeen alueen terveydenhuoltopalveluihin. Sairaalan suunnittelun lähtökohtana on ollut  mahdollisimman hyvien palvelujen tarjoaminen potilaille ja asiakkaille. Uusi rakennus on älykäs sairaala, jossa on huippuunsa kehitettyjä teknologisia ratkaisuja. EIP on hankkeessa tärkeä rahoituskumppani ja sillä on keskeinen rooli kehityksen mahdollistajana.

Pankilla on vankka kokemus ja mittava näyttö terveydenhuollon investointien rahoituksesta Suomessa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana se on tukenut useita hankkeita, joiden yhteenlaskettu rahoitussumma on yli 2 miljardia euroa.

Taustatietoa:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se antaa pitkäaikaista rahoitusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin investointeihin, jotka edistävät EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 1994 sovitusta ensimmäisestä rahoitusoperaatiostaan lähtien pankki on rahoittanut Suomessa toteutettuja hankkeita yli 25,4 miljardilla eurolla. EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja välittää sen edelleen EU:n tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Noin 90 prosenttia lainoista kohdistuu Euroopan unioniin.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) saa EIP:n rahoitusta ensimmäistä kertaa. Se vastaa terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä 11 kunnassa Kanta-Hämeen alueella. Sairaanhoitopiiri omistaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kanta-Hämeen keskussairaalan, jossa on 268 potilaspaikkaa ja 1 911 työntekijää, ja vastaa sen ylläpidosta.