Kanta-Hämeessä ohjataan murtumien hoitoa keskussairaalan uudelle poliklinikalle

Murtumapoliklinikan toimintaa käynnistävät Jussi Laurila (vas.), Marjo Järvenpää ja Laura Kärnä ja ovat tyytyväisiä keskussairaalan ensiavun yhteydestä järjestyneisiin tiloihin, joissa murtumapotilaan hoidon kanalta oleellinen röntgen on poliklinikan välittömässä yhteydessä. Polkupyöräonnettomuudessa solisluunsa murtanut Lari Lukka on ensimmäisiä murtumapolin hoitoon päätyviä potilaita.

Murtumapoliklinikan toimintaa käynnistävät Jussi Laurila (vas.), Marjo Järvenpää ja Laura Kärnä ja ovat tyytyväisiä keskussairaalan ensiavun yhteydestä järjestyneisiin tiloihin, joissa murtumapotilaan hoidon kannalta oleellinen röntgen on poliklinikan välittömässä yhteydessä. Polkupyöräonnettomuudessa solisluunsa murtanut Lari Lukka on ensimmäisiä murtumapolin hoitoon päätyviä potilaita.

Ilman leikkausta hoidettavien murtumapotilaiden hoitopolku Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella uudistuu 7. toukokuuta alkaen. Tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytännöt ja keskittää hoitoa tapahtuvaksi keskussairaalan päivystysklinikan yhteyteen perustetulla murtumapoliklinikalla.

Kehittämistyön taustalla ovat viimeaikaiset tutkimustulokset, jotka osoittavat, että useita murtumia voidaan hoitaa menestyksekkäästi konservatiivisesti ilman leikkausta. Lisäksi osaamisen keskittäminen auttaa myös löytämään ne potilaat, jotka leikkauksesta hyötyvät.

– Keskittämisen johdosta potilaat saavat jatkossa yhdellä käynnillä murtumahoitajan, röntgenin ja kirurgin palvelut. Tärkeää on myös se, että ne potilaat, joilla esimerkiksi murtuman asento huonontuu seurannassa löydetään nopeammin, mikä taas vähentää komplikaatioita ja kuntoutuksen viivästymistä, kertovat murtumapoliklinikan toimintaa suunnitelleet keskussairaalan ortopedian erikoistuva lääkäri Laura Kärnä ja sairaanhoitaja Marjo Järvenpää.

Vaikka murtumapoliklinikka fyysisesti sijaitsee keskussairaalan ensiavun yhteydessä, kyse on ajanvarauspoliklinikasta, jonne tullaan ainoastaan lääkärin lähetteellä.

– Potilas saa ensimmäisen ajan jo ensiavusta mukaansa, jolloin ei tarvitse itse varata aikoja. Jatkohoidon varaukset ovat olleet tähän asti täysin potilaiden vastuulla ja jatkohoidon saatavuus on pirstaleista työterveyden, terveyskeskusten ja ortopedian poliklinikan välillä, Järvenpää huomauttaa.

Asiakaslähtöistä suunnittelua

Murtumapoliklinikan toimintaa suunnittelemassa on ollut ortopedian ammattilaisten lisäksi myös KHSHP:n asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen sekä viisi murtumahoidossa ollutta potilasta.

– Yhteisessä työpajassa käytiin lävitse uudistettava toimintamalli sekä potilasohjeet, ja niihin tehtiin tarvittavat korjaukset asiakkailta saadun palautteen mukaan. Tällainen asiakaslähtöinen työskentely osoittautui erittäin hedelmälliseksi, Järvenpää ja Kärnä kiittelevät.

Murtumapoliklinikan toiminta käynnistetään kahdella toimintapäivällä viikossa. Päivässä kyetään vastaanottamaan arviolta 13 potilasta.

– Alkuvaiheessa murtumapoliklinikalle ohjataan konservatiivisesti hoidettavat ranne-, nilkka-, olkapää-, solisluu- ja käsimurtumapotilaat iästä riippumatta. Käytännön toiminnan pyörittyä muutaman kuukauden ajan hoitokäytäntöjä tarvittaessa tarkennetaan, kertoo KHSHP:n ortopedian ylilääkäri Jussi Laurila.