Kanta-Hämeessä seurataan tilannetta 14.6. asti, alustavasti päätettiin siirtyä kiihtymisvaiheeseen 16.6. alkaen

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 10. kesäkuuta maakunnan koronavirustilannetta. Kokouksessa arvioitiin ja päätettiin alustavasti, että Kanta-Häme voisi mahdollisesti siirtyä kiihtymisvaiheeseen 16.6.2021 alkaen. Tilanne näyttää tällä hetkellä kokonaisuutta katsoen rauhalliselta koko maakunnassa. Tilannetta ja sen kehittymistä seurataan kuitenkin tartuntatautiasiantuntijoiden ja myös THL:n kannanottojen perusteellakin maanantaihin 14.6. asti, jolloin kiihtymisvaiheeseen siirtymisen vahvistamiseksi pidetään ylimääräinen kokous. Muutaman päivän lisäaika päätökselle päädyttiin ottamaan sen vuoksi, että tilannekuva on stabiloitunut.

Kahden viikon parametrein mitattuna ilmaantuvuus on laskussa mutta yhä leviämisvaiheen lukemissa. Näytteitä on otettu enemmän, johtuen runsaasta seulonnasta sairaalaepidemian vuoksi. Positiivisten näytteiden osuus on ollut myös laskusuuntainen. Karanteenissa olevien sairastuneiden osuus on nousussa, mutta myös epäselviä tartuntaketjuja on ollut enemmän. Koska kahden viikon tunnuslukujen osalta kriteerit kiihtymisvaiheeseen eivät vielä täyty, lopullinen päätös tehdään lyhyessä tilannepalaverissa 14.6.

Epäselvien tartuntaketjujen määrä on ollut noususuunnassa, tämän vuoksi perusteet ja välttämättömyys 58d voimassaololle katsotaan täyttyvän siinäkin tapauksessa, että Kanta-Häme siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Tartuntatautilain 58d § välttämättömyyden täyttyessä voidaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö velvoittaa Aluehallintoviraston päätöksellä järjestämään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös on voimassa Kanta-Hämeen osalta 30.6. asti jo aiemman päätöksen mukaisesti, eikä tämän perumiselle nähty edellytyksiä, vaikka muita lievennyksiä astuukin voimaan.

Jos päätetään siirtyä kiihtymisvaiheeseen, otetaan Kanta-Hämeen alueella käyttöön myös erinäisiä lisätoimia ja lievennyksiä.

Yksityistilaisuuksia koskee suositus rajata 20 henkilöön. Yleisötilaisuuksien osalta tosiasiallisesti pitää pystyä välttämään lähikontaktia asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien sekä seurueiden kesken ja yleisesti on syytä noudattamaan OKM:n sekä THL:n ohjeistusta turvallisesta toiminnasta. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Kuntien tiloja suositellaan rajattavaksi puoleen normaalista käyttäjämäärästä. Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositellaan edelleen keskeytettäväksi. Etätyötä, turvavälien pitämistä ja huolellista käsihygieniaa suositellaan jatkamaan koko kiihtymisvaiheen ajan.