Kanta-Hämeessä suositellaan etäopetukseen siirtymistä 2. asteen opiskelussa ja yläkouluilla, keskussairaalan toimintoja ajetaan laajalti alas

Taulukkokuva rajoituksista ja suosituksista Kanta-Hämeessä.

Voimassaolevat rajoitukset ja suositukset Kanta-Hämeessä.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 26. toukokuuta kriisiytynyttä maakunnan koronavirustilannetta. Kanta-Häme jatkaa selkeässä epidemian leviämisvaiheessa ja näyttää olevan siirtymässä jopa Suomen vakavimmaksi epidemiakeskukseksi.

Kanta-Hämeen sairaalaepidemioiden aiheuttajaksi on varmistunut koronaviruksen niin sanottu Intian-variantti, jonka tartuttavuus on muita viruksen variantteja korkeampi. Vaikka epidemia on vaikuttanut vakavimmin maakunnan sairaaloiden toimintaan, virus on päässyt leviämään myös oppilaitoksiin Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, aiheuttaen laajoja altistumistilanteita ja karanteeneja.

Terveydenhuollon kantokyky maakunnassa ei kestä enää lainkaan lisäkuormitusta myöskään tartunnanjäljityksen osalta, joten maakuntaryhmä päätti suositella etäopetukseen siirtymistä viimeiseksi kouluviikoksi 31. toukokuuta alkaen. Etäopetussuositus koskee toisen asteen koulutusta ja yläkouluja koko maakunnassa, mutta jokainen kunta tarkastelee tilannetta alueellisen epidemiatilanteen pohjalta.

– Asiasta käytiin pitkä ja vakava keskustelu, jonka jälkeen tähän ratkaisuun päädyttiin. Asiaan saatiin konsultointia myös THL:lta. Alakouluikäisten ja varhaiskasvatuksen osalta päädyttiin jatkamaan lähitoimintaa, mutta alueelliset etäopetusratkaisut alakoulujenkin osalta ovat suositeltavia, mikäli on altistuksia useammalla luokalla. Varhaiskasvatuksen ryhmät suositellaan pitämään ennallaan ja pieninä kesäkuun ajan, maakunnan pandemiaryhmän puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen

Toisen asteen opetuksen viimeisen viikon kokeiden osalta on mahdollista suorittaa niitä paikan päällä, mutta huolehtien maskien käytöstä, turvaväleistä ja käsihygieniasta. Valmistujaisjuhliin suositellaan mahdollisimman pieniä ryhmiä myös kouluilla ja em. toimenpiteitä sekä todistusten jakoa mielellään ulkotiloissa. Ammattikorkeakoulun pääsykokeita ei voida perua, mutta niiden järjestäminen tulee tehdä terveysturvallisesti, edelleen turvavälejä ja maskien käyttöä edellyttäen. Kotona järjestettävät suuret juhlallisuudet suositellaan siirtämään rauhallisempaan epidemiatilanteeseen.

Kesäleirien ja muiden vastaavien pidempikestoisten suurempien kokoontumisten osalta suositellaan pidättäytymään yli 10 hengen leirien järjestämisestä 15. kesäkuuta asti.

– Asiasta on keskusteltu myös kirkon edustajien kanssa, ja suositus koskee myös rippileirejä, vaikka näiden osalta terveysturvallisuussuunnitelmat ovat olleet huolellisesti terveysalan ammattilaisten kanssa tehtyjä, Leskinen sanoo.

Maakuntaryhmä pohti myös ryhmäharrastustoimintojen keskeyttämistä, mutta päätyi siihen, että oman maakunnan sisällä toiminta voi jatkua toistaiseksi ennallaan. Lasten ja nuorten kilpasarjojen osalta kuitenkin suositellaan, että peli- ja turnausmatkat maakunnan rajojen ylitse keskeytetään 15. kesäkuuta asti, jotta Intian-variantti ei leviäisi muihin maakuntiin.

Kuntavaalikampanjoinnin osalta maakuntaryhmä muistuttaa, että tilaisuuksissa tulee tilaisuuden järjestäjän huolehtia, että missään vaiheessa ei ylity maksimissaan 10 henkilön rajoitus. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia myös turvavälien toteutumisesta ja hygienian noudattamisesta. Maakuntaryhmä suosittelee vahvasti myös ennakkoäänestyksen hyödyntämistä.

Seulontoja jatketaan sairaaloissa, suojaustoimia tehostetaan

Jotta sairaalaepidemiat saataisiin rajautumaan, seulontatestauksia jatketaan niin potilaiden kuin henkilökunnan osalta. Kaikkien karanteeniin asetettujen ja näiden perheenjäsenten osalta pyritään niin ikään mahdollisuuksien mukaan tekemään seulontaa.

– Suosittelemme kaikkien karanteeniin määrättyjen perheenjäsentenkin osalta omakaranteenia, jos se vain on mahdollista. Perusterveydenhuollossa pyritään seulomaan kohdennetusti myös perheenjäseniä.

Merkittävien henkilö- ja osastokaranteenien vuoksi joudutaan tekemään henkilöstön siirtämistä osasto- ja päivystystoiminnan turvaamiseen seuraavan kahden viikon ajalle. Kanta-Hämeen keskussairaalan osalta kaikki sellainen toiminta, mikä on mahdollista toteuttaa etäyhteyksin, pyritään näin toteuttamaan. Sen sijaan operatiivisen leikkaustoiminnan osalta kaikki ei-kiireelliset toimenpiteet siirretään seuraavien viikkojen osalta, ja myös päiväkirurgista toimintaa joudutaan vähentämään. Myös kaikkea muuta kuin psykiatrian puolen poliklinikkatoimintaa ajetaan alas henkilöstön riittävyyden takaamiseksi kriittisissä toiminnoissa.

– Kaikkiin potilaisiin, joiden aika joudutaan siirtämään, ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja lääketieteellisin perustein kaikkein kiireellisimmät potilaat tapauskohtaisen arvion mukaisesti tarvittaessa siirretään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin operoitavaksi, mikäli tilanne jatkuu. Näillä toimenpiteillä pyrimme turvaamaan osastoillamme olevien potilaiden hoidon sekä keskeisimmät toimintomme eli päivystyksen, tehohoidon ja synnytykset, Leskinen kuvailee.

Sairaalassa olevien potilaiden hoidossa lisätään edelleen suojavarusteiden käyttöä ja niiden tasoa, samoin seulontaa tehdään laajasti sekä potilaiden että henkilökunnan osalta.

– Teemme kaiken mahdollisen sen eteen, että ne potilaat, jotka sairaalaan joudutaan ottamaan tai siellä jo ovat, välttyisivät tartunnalta, Leskinen lupaa.