Kantasairaala-hankkeen projektitoimiston rakennustyöt käynnistyvät

Kuva projektitoimiston rakennustöistä

Tulevaisuuden sairaalaa kehitetään projektitoimistossa, joka rakentuu Ahvenistonpuistoon. Kaivinkoneiden taustalla näkyy Ahvenistontie. Varsinainen uusi sairaala sijoittuu peltoaukealle, sairaalalle johtavan tien toiselle puolelle.

Tulevaisuuden sairaalaa kehittävän, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Skanskan, Swecon ja arkkitehtityöyhteenliittymä Team Integratedin, muodostaman allianssin käyttöön rakennetaan väliaikainen projektitoimisto Ahvenistonpuistoon, tulevan sairaalan tontin kupeeseen.

Projektitoimiston tontin maanrakennustyöt alkoivat keskiviikkona 8. elokuuta puiden kaadolla. Maanrakennustöiden arvioidaan kestävän viikon 33 loppuun asti, jonka jälkeen käynnistyvät noin viisi viikkoa kestävät pystytystyöt. Projektitoimiston kalustamiselle on varattu aikaa viikko, ja käyttöönotto tapahtuu suunnitelman mukaan lokakuun alussa.

Projektitoimisto palvelee koko tulevan sairaalan rakentamisen ajan noin 50­–100 allianssin työntekijää. Rakennustöiden valmistuttua siirrettävä rakennus on tarkoitus poistaa tontilta.

Projektitoimiston rakennustyöt vaikuttavat väliaikaisesti kevyen liikenteen väylien käyttöön, kun viemäritöitä tehdään. Keskussairaalalle johtava autotie pidetään auki liikennettä varten koko projektitoimiston rakennustöiden keston ajan.

Karttakuva projektitoimiston sijoittumisesta Ahvenistonpuistoon