Keskussairaalan nykyinen kiinteistökanta asetettiin myyntiin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 24. huhtikuuta käynnistää keskussairaalan nykyisin käytössä olevan Ahveniston kiinteistökokonaisuuden myyntitoimeksiannon Newsec Advice Oy:n laatiman asiantuntijaraportin ehdotusten mukaisesti.

Newsec valittiin kilpailutuksen jälkeen selvittämään nykyisen sairaalakiinteistön jalostamista sekä mahdollista myyntiä ja takaisinvuokrausta sairaanhoitopiirin käyttöön, kunnes uusi sairaala on valmistunut Ahvenistontien varteen.

– On tärkeää, että sairaalan kiinteistö-omaisuuden kokonaisuuden jatkokäyttö ja hyödyntäminen etenevät samaa tahtia uuden sairaalan rakentumisen kanssa. Näin varmistetaan, etteivät vanhat rakennukset jää rasittamaan tulevan maakunnan ja kuntien taloutta, sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen sanoo.

Newsecin laatiman selvityksen loppuraportissa KHSHP:n omistama tontti ehdotetaan jaettavaksi kahteen osaan siten, että uutta sairaalakokonaisuutta varten käyttöön jäisi nykyisestä 314 524 neliömetrin tontista 109 000 neliön määräala, joka mahdollistaa myös uuden sairaalan mahdollisen laajentamisen tulevaisuudessa maantasossa. Myytävän osan käytön suunnitteluun jäisi täten noin 205 000 neliön ala, jonka potentiaalisen rakennusoikeuden arvioidaan olevan 85 000–105 000 kerrosneliömetriä.

Hinta tarkentuu neuvotteluprosessissa

Myyntiin asetettavalle alueelle sijoittuu pääosa nykyisistä kiinteistöistä. Mahdollisten suojeluarvojen arvioimiseksi vanhimpien rakennusten osalta tehdään rakennushistoriallinen selvitys asemakaavoituksen yhteydessä.

Myyntitoimeksiannon aikataulu on laadittu siten, että ennen kesää laaditaan markkinointiaineisto ja myyntiesite sekä kontaktoidaan mahdollisia ostajaehdokkaita. Alustavat tarjoukset, tarkentavat neuvottelut ja sopimusneuvottelut ovat vuorossa syksyllä ja päätös myynnistä on tarkoitus tehdä vuoden lopussa KHSHP:n valtuustossa.

– Alueen koko ja sen sijainti Ahveniston luonnonsuojelu- ja virkistysalueen kainalossa tekee siitä varmasti kiinnostavan myyntikohteen alueen kehittämiseen kykeneville sijoittajille, Juvonen uskoo.

Myynnin yhteydessä ostajakandidaattien kanssa neuvotellaan nykyisen sairaalakiinteistön takaisinvuokrauksesta siihen asti, kunnes uusi valmistuu. Lähtökohta vuokra-ajasta olisi viisi vuotta ja vuokralaisella tulisi olla mahdollisuus kolmeen optiovuoteen vuosi kerrallaan, jos uuden sairaalan rakentamisessa tapahtuisi odottamattomia viivästyksiä.

– Lopullinen myyntihinta on tietysti riippuvainen vuokrasopimuksesta ja toisinpäin. Kokonaisuus tarkentuu ostajakandidaattien kanssa käytävissä neuvotteluissa, Juvonen huomauttaa.

Ahveniston sairaala-alue – kehitys ja myynti -selvityksen loppuraportti