Keuhkosyöpäpotilaiden hoito yhtenäistyy Taysin erityisvastuualueella

Uusi keuhkosyöpäpotilaan hoitoketju parantaa ammattilaisten välistä yhteistyötä ja yhdenvertaistaa hoitoa Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Asiakkaille tämä tarkoittaa nopeampaa hoitoon pääsyä ja sujuvampaa hoitoprosessia.

Keuhkosyöpäpotilaan hoitoketjuun pääset tutustumaan tästä.

Hoitoketju parantaa hoidon sujuvuutta selkeyttämällä toimijoiden välistä yhteistyötä. Sairauden ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa suurin rooli on perusterveydenhuollossa.

Hoitoketjussa on kiinnitetty erityisesti huomiota keuhkosyövän ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja diagnosointiin. Ennaltaehkäisyssä savuttomuuden edistäminen on tärkein asia. Hoitoketjusta löytyy jokaisen alueen omat tupakoinnista vieroituksen toimintamallit. Potilaan hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi hoitoketjuun on koottu ohjeet perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon toimijoille, milloin epäillä keuhkosyöpää ja minkälaisia tutkimuksia diagnoosin pohjaksi tulisi tehdä. Hoitoketjusta löytyvät myös ajantasaiset läheteohjeet.

Keuhkosyövän hoidossa pääpaino on erikoisairaanhoidossa, missä hoito on usean yksikön yhteistyötä. Hoitoketjun avulla keuhkosyövän hoidon kokonaisuus tulee näkyväksi sekä ammattilaisille että erityisesti potilaalle. Hoito sujuvoituu ja asiakas ei enää koe, että häntä pallotellaan yksiköstä toiseen.

Hoitoketjutyöryhmässä mukana ollut kokemusasiantuntija Sinikka Lappalainen kannustaa keuhkosyöpäpotilaita tutustumaan hoitoketjuun.

– Tässä paketissa kaikki on moniammatillisen työryhmän kokoamaa asiallista ja luotettavaa tietoa, Lappalainen toteaa.

Hoitoketjun avulla saa käsityksen hoidon eri vaiheista.

– Hoitosuunnitelma on mielestäni potilaan kannalta hoitoketjun tärkein elementti, siitä voi aina tarkistaa mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, Lappalainen kertoo.

Keuhkosyöpäpotilaan hoitoketju on rakennettu kolmen sairaanhoitopiirin yhteiseksi. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen hoitoketju on samassa näkymässä. Etelä-Pohjanmaan hoitoketju on omana näkymänä, koska osa hoidosta toteutetaan Vaasan keskussairaalassa.