Neuvotteluja Harvialantien tontista ei jatketa

Uusi sairaala suunnitellaan omalle tontille Ahvenistolle

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on käynyt pitkään neuvotteluja tulevaisuuden Kantasairaala-hankkeen sijoittamisesta Hämeenlinnan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Harvialantien alueelle, jolla nykyisin sijaitsevat Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen käytössä oleva talousvarikko ja Liikenneviraston puunkuormauspaikka.

Neuvottelujen aikana on etsitty sopivia ratkaisuja yhteistyössä maanomistajien eli Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston kanssa. KHSHP:n näkökulmasta neuvotteluita on käyty tavoitteellisesti, mutta tarvittavien muutosten aikaansaaminen riittävän nopeasti on osoittautunut haasteelliseksi.

Loppuvuodesta Liikenneviraston kanssa käytyjen neuvottelujen eteneminen on saanut sairaanhoitopiirin johdon arvioimaan uudelleen riskejä, jotka aiheutuvat neuvottelujen pitkittymisestä ja epävarmasta lopputuloksesta.

– Riskit nykyisen kiinteistön osalta muuttuvat tehtyjen ammattilaisarvioiden mukaan liian suureksi, jos päätöksenteko venyy kohtuuttomasti. Myös tekemämme allianssikilpailutus sairaalan suunnittelusta ja rakennuttamisesta edellyttää selkeää päätöksentekoa ja etenemistä asiassa. Kuluneella viikolla käytyjen neuvottelujen perusteella olemme päättäneet olla jatkamatta neuvotteluja Liikenneviraston kanssa ja jatkamme hankkeen suunnittelua omalle tontillemme Ahvenistolle, toteaa KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen.

Tämä tarkoittaa myös hyvin edenneiden neuvottelujen keskeytymistä Puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Vaihtoehdot jo määritelty

Sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt kesäkuussa 2016 yksimielisen päätöksen jonka mukaan hanketta valmistellaan ensisijaisesti Harvialantien tontille.

– Tuo päätös mahdollistaa meille valmistelun jatkamisen myös Ahvenistolle päätöksen valmisteluaineistossa esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti. Toki luottamushenkilöjohtoa on pidetty aktiivisesti tietoisina neuvottelujen etenemisestä ja asia tuodaan päätöksentekoon valmisteltuna keväällä 2018, Juvonen kertoo.

Hän pitää maakunnan ja kaupungin kannalta valitettavana, että tontin osalta ei päästy yhteisymmärrykseen nopeasta etenemisestä Liikenneviraston kanssa.

– Hanke olisi mahdollistanut kehitysloikan maakunnan terveydenhuollossa, mutta myös kaupunkirakenteen osalta. Nykyisin Harvialantien varrella olevat toiminnot eivät voi käsityksemme mukaan jatkaa samassa sijainnissa enää kovin pitkään tulevaisuudessa, koska paikka sijoittuu Hämeenlinnan yleiskaavaehdotuksessa keskustatoimintojen alueelle. KHSHP ei kuitenkaan voi lukkiutua yhteen vaihtoehtoon hinnalla millä hyvänsä. Erikoissairaanhoidon osalta pystymme rakentamaan erinomaisen uuden sairaalan myös nykyiselle tontillemme, mutta maakunnan kannalta tavoitteet aidosta sote-integraatiosta perusterveydenhuollon kanssa vaativat uutta tarkastelua, Juvonen luonnehtii.