KHSHP uudisti verkkopalvelunsa asiakaslähtöisemmäksi

Kuvassa naistentautien osastonlääkäri Marian Jaalama vauva sylissään. Kuva on nettikoossa

Sairaanhoitopiirin uusituilla verkkosivuilla on entistä enemmän henkilöstö esillä, kuten etusivun pääkuvassa esiintyvä synnytys ja naistentautien yksikön erikoislääkäri Marian Jaalama.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uudistetut verkkosivut on avattu. Sivusto on toteutettu yhdessä hämeenlinnalaisen ict-alan kasvuyrityksen Ambientian kanssa.

– Näkökulmana oli palvelumuotoilu. Pohdimme sisältöjä ennen kaikkea asiakkaan lähtökohdista: keskeisimmät ja eniten haetut palvelut, kuten yhteystiedot, poliklinikat, ensiapu ja synnytystoiminta on nostettu esille, kuvailee Ambientian projektipäällikkö Kati Komulainen.

Uudistuksessa on pyritty ottamaan huomioon myös tulevan EU:n saavutettavuusdirektiivin periaatteet, eli havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus.

– Sivusto on testattu esteettömyysnäkökulmasta ja tietoturvallisuusnäkökohtiin on panostettu, Komulainen kertoo.

Uudistuksen yhteydessä on koottu www.khshp.fi-domainista aiemmin erillisten www.kantasairaala.fi ja www.ensiapua.fi –sivustojen sisältöä ”emosivuston” yhteyteen. Jatkossa erilliset domainit ajetaan alas ja kaikki KHSHP:n toimintaan liittyvä informaatio ja palvelut löytyvät saman verkko-osoitteen alta.

Tekijät, toiminta ja asiakkaat esiin

Sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö Iisakki Kiemunki pitää helppokäyttöiselle WordPress-alustalle toteutettua sivustoa hyvänä pohjana sähköisten palvelujen kehittämiselle ja palvelujen markkinoinnille. Kumppaniksi haluttiin paikallinen toimija, jolla on laajaa osaamista ja resursseja kehittää palveluja tulevaisuuden toimintaympäristöä silmällä pitäen.

– Tarkoituksenamme on kehittää lähitulevaisuudessa voimakkaasti palvelujemme saavutettavuutta ja saatavuutta, ja verkkopalvelu on yksi osa sitä työtä. Jaamme sivuston päivitysvastuuta organisaation sisällä laajemmille harteille, mikä tarkoittaa, että informaatio on ajantasaista ja sisältö kehittyy koko ajan, Kiemunki kertoo.

Myös sivuston visuaalisuuteen on panostettu. Sivustolta löytyy runsaasti kuvia sairaanhoitopiirin kasvoista, eli henkilöstöstä.

Perinteisesti sairaanhoitopiirien verkkosivut ovat olleet varsin tekstipainotteisia ja byrokraattisia. Olemme julkinen toimija, ja virallisen kanavan on täytettävä tietyt kriteerit, mutta viestintäsuunnitelmamme mukaisesti haluamme tuoda vahvemmin esiin osaavia tekijöitämme, toimintaamme ja asiakaspalautetta, Kiemunki toteaa.

Kohdennettua markkinointia

Sivuston ylimmästä, harmaapohjaisesta valikosta, löytyy nyt hallinnollinen sisältö sekä lähinnä toisille viranomaisille ja ammattilaisten käyttöön suunnattu materiaali. Yläpalkista alaspäin kaikki sisältö on suunnattu asiakkaille. Kiemungin mukaan vahvempi asiakasviestintä ja myös markkinointi on välttämätön hyve valinnanvapausympäristössä.

– Meidän vahvin valttimme kiristyvässä kilpailussa asiakkaista on lähes 2000 sitoutunutta, asiakaspalveluhenkistä ja motivoitunutta henkilöstömme jäsentä. Heidän tuottamistaan palveluista saamme erinomaista palautetta kaikilla mittareilla, mutta yleinen mielikuva palveluistamme ei vielä vastaa tuota tasoa, eikä palvelutarjontaamme tunneta maakunnassa tai sen rajojen ulkopuolella tarpeeksi hyvin.

Kiemungin mukaan sairaanhoitopiirin johto on nähnyt tarpeen tehostaa tiedottamista ja markkinointia, jotta tasokkaat palvelut Kanta-Hämeessä voidaan turvata myös tulevaisuudessa. KHSHP suunnittelee muun muassa uuden verkkosivuston pohjalle rakentuvaa kohdennetun markkinoinnin kampanjaa syksylle.

– Pyrimme esimerkiksi Google-, Facebook- ja Youtube-kanavia hyväksikäyttäen muuttamaan mielikuvaa palveluistamme vastaamaan enemmän todellisuutta avainkohderyhmissä. Ihmiset liikkuvat yhä enemmän verkossa, ja sielläkin meidän on kerrottava ymmärrettävämmin ja ihmisiin vetoavammin palveluistamme, Kiemunki pohtii.