KHSHP:lle jatkuvan parantamisen budjetti

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus lähetti 13. joulukuuta kokoontuvan valtuuston hyväksyttäväksi talousarvioesityksen, jota sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen kutsuu ”jatkuvan parantamisen budjetiksi”.

– Olennaisinta siinä on, että sitoudumme tuottamaan omistajakunnille noin viiden prosentin vauhdilla kasvavat palvelutarpeet vajaan prosentin korotuksella kuntamaksuihin. Toteutuessaan tavoite tarkoittaa jälleen kerran erittäin tuntuvaa tuottavuusloikkaa, joita olemme viime vuosina ottaneet useita, Juvonen kuvailee.

Tuottavuutta parannetaan muun muassa yhteistyön vahvistamisella niin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, maakunnassa ja oman organisaation sisällä. Riihimäen ja Forssan lähisairaalatoiminnan kehittäminen korostuu vuonna 2018, kuten myös laitteiden, tilojen ja henkilöstön joustava käyttö yli yksikkörajojen.

– Samaan aikaan meidän on pidettävä huolta hoidon laadusta ja hoidon nopeasta saatavuudesta, mitä olemme merkittävästi parantaneet kuluvan vuoden aikana. Ensi vuoden painopistealueena on niin ikään palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen. Tulevaisuuteen investoidaan kohdistamalla myös 13 miljoonaa euroa uuden sairaalan rakentamishankkeelle, Juvonen kertoo.

Ilman sitoutunutta henkilöstöä koviin tavoitteisiin ei ole Juvosen mukaan mahdollista päästä. Henkilöstön johtamista kehitetään ottamalla käyttöön kannustava palkkausjärjestelmä sekä uudistamalla johtamisjärjestelmä asiakaslähtöisyyden ja prosessien johtamisen näkökulmista.

Asiakasmaksuihin korotus

Vuonna 2013 solmittua ja etupainotteisesti edennyttä KHSHP:n talouden tasapainottamisohjelmaa omistajakunnat päättivät jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka, minkä mahdollisti sote- ja maakuntauudistuksen viivästyminen vuodella alkuperäisestä aikataulusta.

Kompensoidakseen sovittua pienempää kuntamaksujen korotusta omistajakunnat edellyttivät asiakasmaksujen korottamista lain sallimaan ylärajaan. KHSHP:n hallitus äänesti tänäkin vuonna ratkaisusta, ja tällä kertaa äänin 6–5 asiakasmaksut nousevat.

– Asiakasmaksujen taso on ollut korostuneesti poliittinen päätös. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri korotti juuri omia maksujaan, eikä ensi vuoden tasommekaan poikkea merkittävästi naapurin maksuista, Juvonen pohtii.

Merkittävimmän riskin talousarvion toteutumiselle hän näkee potilasvakuutusmaksujen laskentatavan huomattavassa vuosittaisessa vaihtelussa. Tarkemmin talousarvioesitykseen voi tutustua tästä.