KHSHP:n hallitus päätti olla käynnistämättä yt-menettelyä, kolmen miljoonan euron säästöt silti löydettävä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin  uusi hallitus kokoontui 5. lokakuuta ensimmäiseen kokoukseensa, joka kesti noin seitsemän tunnin ajan. Kokouksen asialistan pykälässä 133, Talousarvion 2022 valmistelutilanne ja yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen, hallitus päätti sairaanhoitopiirin johtaja pohjaesityksestä poiketen seuraavaa:

1) Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarviovalmistelun pohjaksi vähintään 5 %:n kuntamaksujen kasvun. Mikäli nykyisten rakennusten poistosuunnitelman arviointi johtaa siihen, että poistoja on nykyisestä poistosuunnitelmasta merkittävästi muutettava, raamia on tarkasteltava tältä osin uudelleen.
2) Lisäksi hallitus edellyttää hankintojen perusteellista tarkastelua tasapainoisen talousarvioesityksen aikaansaamiseksi.

Päätökset olivat yksimielisiä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että hallitus päätti olla käynnistämättä yt-neuvotteluja.

Esitys tehtiin kunta- ja yt-lain velvoittamana

Sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta painottaa, että hän ei päättänyt esittää yt-menettelyn aloittamista kevyesti, vaan kunta- ja yt-lain velvoittamana.

– Hallituksen aiemmin päättämä budjetin valmisteluraami oli 3 prosentin kasvu kuntamaksuihin. Virkamies joutuu virkavastuulla valmistelemaan annetun ohjeistuksen mukaan, ja näytti siltä, että annettuun raamiin ei ole mahdollista päästä muuten kuin koskemalla myös henkilöstökuluihin. Tämä taas edellytti yt-lain mukaista yhteistoimintamenettelyä henkilöstön kanssa. Yt-neuvotteluilla on nykyään huono kaiku, mutta todellisuudessa niiden tarkoitus on etsiä säästöjä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa – jos löytyy muita keinoja, ei esim. lomautuksille tai irtisanomisille ole tarvetta.

Kuntalain mukaan virkamiehet taas eivät saa valmistella alimitoitettuja budjetteja, vaan arvioiden täytyy perustua todellisuuteen.

– Päätös aiemman raamin muuttamisesta on hyvin poliittinen, koska se saattaa johtaa esimerkiksi kuntien veroprosenttien nostamiseen, joten sairaanhoitopiirin johtajana minun oli vietävä asia poliittiseen päätöksentekoon. Nyt hallitus kantoi oman vastuunsa ja teki sille kuuluvat ratkaisut saamansa informaation pohjalta. Olemme kaikki erittäin huojentuneita nyt syntyneestä ratkaisusta, mutta edelleenkin budjetissa riittää karsittavaa noin kolmen miljoonan euron verran, Ranta muistuttaa.

Nyt kun poliitikot ovat linjanneet, että yt-neuvotteluiden kautta säästöjä ei haeta, tarvittavat säästöt tehdään muista asioista kuin muuttamalla olennaisesti henkilöstön työskentelyedellytyksiä tai työehtoja.

– Hallituksen päätöksessä korostui hankintojen huolellinen läpikäynti, ja erityisesti niitä lähdemme nyt käymään lävitse, Ranta sanoo.