KHSHP:n ja FSHKY:n neuvottelut jatkuvat

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä käynnistivät syyskuussa neuvottelut, jotka liittyvät terveydenhuoltolain muutosten edellyttämään leikkaus- ja päivystystoiminnan siirtoon Kanta-Hämeen keskussairaalaan.

Valmistelun lähtökohtana on ollut maakunnan potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaaminen eri tilanteissa. Neuvottelut ovat sujuneet hyvässä ja rakentavassa hengessä ja eri työryhmät ovat kokoontuneet tiiviisti. Kyseessä on monimutkainen toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus, sillä sairaaloilla on jo tähänkin asti ollut monia yhteistyösopimuksia eri erikoisaloilla. Toimintojen siirtoon liittyvien taloudellisten laskelmien tekeminen edellyttää puolestaan perusteellista selvitystä ja maakunnan kuntien tasapuolista kohtelua.

Työtä tehdään useassa eri alaryhmässä ja se valmistuu helmikuun puoliväliin mennessä. Ortopediset leikkaukset siirtyivät jo vuoden vaihteessa ja loput leikkaukset siirtyvät Kanta-Hämeen keskussairaalaan maaliskuun loppuun mennessä. Päivystykseen liittyvät muutokset astuivat voimaan 1.1.2018.

Muutoksen yhteydessä pyritään löytämään ratkaisu, jolla Forssan sairaalan leikkaustoiminnoissa työskentelevä henkilöstö voi siirtyä sairaanhoitopiirin palvelukseen nykyisen työsuhteen eduin.