KHSHP:n valtuusto ei hyväksynyt lisäpoistoja keskussairaalan nykyisistä kiinteistöistä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsitteli kokouksessaan 14. joulukuuta kuntayhtymän kuluvan vuoden lisätalousarviota ja tulevan vuoden talousarviota.

KHSHP:n hallitus esitti yksimielisesti valtuustolle lisäpoistojen tekemistä kuluvalle vuodelle ja ensi vuodelle Hämeenlinnan keskussairaalakiinteistöjen osalta, koska tilintarkastaja sekä ulkopuolinen arvioitsija KPMG on tulkinnut, että käytöstä poistuvien kiinteistöjen tasearvo on liian korkea, eikä näin ollen tilinpäätökset anna ilman lisäpoistojen tekoa oikeaa kuvaa kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta.

KHSHP:n osakaskunnat olivat antaneet valtuutetuille konserniohjeet olla hyväksymättä lisäpoistoja, joten valtuusto yksimielisesti hylkäsi lisäpoistojen tekemisen. Poistot olisivat vaikuttaneet suoraan osakaskuntien tulokseen, ja nyt kun poistoja ei tehdä, myös kunnilta perittävät kuntamaksut vähenevät molemmilta vuosilta 3,7 miljoonan euron verran.

Muilta osin valtuusto hyväksyi sekä lisäötalousarvion että ensi vuoden talousarvion.

Valtuusto päätti myös äänestyksen (112,80-31,60 ääntä) jälkeen palauttaa valmisteluun poistosuunnitelman perusteet, kunnes hallintosääntöä on muutettu siten, että poistosuunnitelmasta päättäminen kuuluu valtuustolle hallituksen sijaan.

Voit katsoa valtuuston kokouksen täältä.