KHSHP:n valtuusto hyväksyi muutoksitta talousarvion vuodelle 2020

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsitteli ja hyväksyi talousarvion ensi vuodelle tiistaina 10. joulukuuta pidetyssä kokouksessaan.

Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa neuvoteltuun kuntalaskutuksen 3,26 prosentin kokonaiskasvuun (ilman ensihoitoa), mikä euroissa tarkoittaa noin 6,3 miljoonan euron kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Valmistelussa otettiin huomioon yleisen kustannustason nousu ja arvio Assi-sairaalan rakentamisen mukanaan tuomista rahoituskustannuksista.

Tuottavuusohjelmalla kolmen miljoonan säästöt

Talousarvion suurimpia menoeriä ovat henkilöstökulut sekä ulkopuolisten sairaaloiden käyttö. Henkilöstökuluihin on laskettu peräti 1,6 miljoonaa euroa vähennystä, mikä aiotaan toteuttaa pääasiassa eläköitymisten kautta. Uusia virkoja talousarviossa on ainoastaan hospitalistin viran vakinaistaminen ja yksi erikoistuva lääkäri.

Henkilöstökulujen lasku on osa valmisteltua tuottavuusohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa sairaanhoitopiirin tuottavuutta 1,5 prosenttia pysyvästi. Euroissa tuottavuuden kasvu vastaa 3 miljoonan euron summaa vuosittain.

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön budjetissa on varattu 43 miljoonaa euroa, kun se kuluvana vuonna oli 40,5 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden arvio tulee ylittymään noin 3,5 miljoonalla eurolla. Kyseistä määrärahavarausta vähennettiin vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä 2,5 miljoonalla eurolla, jotta kuntalaskutus saatiin jäsenkuntien edellyttämälle tasolle. Vuodelle 2019 kuntalaskutuksen määrä laski peräti 1,7 prosenttia.

Riihimäki äänestytti kuntamaksuista

Talousarvio hyväksyttiin lopulta palautusäänestyksen jälkeen, kun Riihimäen kaupunkia edustavat valtuutetut äänestivät kaupunginjohdon antaman konserniohjauksen velvoittamana, että talousarvio valmisteltaisiin uudelleen siten, että toimintamenojen kasvu jäisi maksimissaan 1 prosenttiin.
Selkeä enemmistö (ääniosuuksin 106,77-38,83) valtuutetuista äänesti kuitenkin käsittelyn jatkamisen puolesta, joten talousarvio hyväksyttiin lopulta muutoksitta.

KHSHP:n talousarvio vuodelle 2020 sisältää myös nykyisistä Ahveniston rakennuksista tehtävän 2 miljoonan euron lisäpoistot, mutta päätyy 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä riittää kattamaan aiempina vuosina kertyneet kumulatiiviset alijäämät.

Valtuuston esityslistan ja talousarviokirjan löydät täältä.