KHSHP:n valtuusto vahvisti uuden keskussairaalan sijaintipaikan

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan tiistaina 20. maaliskuuta vahvistaa tulevan uuden keskussairaalan sijaintipaikaksi Ahvenistontien varren sairaalan nykyisellä tontilla. Valtuusto hyväksyi myös uuden sijaintipaikan myötä päivitetyn hankesuunnitelman allianssi-mallilla toteutettavan hankkeen kehitysvaiheen lähtökohdaksi.

Päätökset syntyivät muodollisesti yksimielisesti, mutta valtuustossa tehtiin kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi Riihimäen kaupungin antaman konserniohjauksen mukaisesti siten, että kaikkiin hanketta koskeviin suunnitelmiin ja allianssi-sopimuksiin asetettaisiin ehtoja sen varalta, että maakuntauudistus ei toteutuisikaan suunnitellulla tavalla. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta annettiin 112 painotettua kuntakohtaista jaa-ääntä ja 36 ei-ääntä.

Sopimukset allekirjoitetaan ensi viikolla

KHSHP:n allianssikumppaneina hankkeessa toimivat aiempien päätöksien mukaisesti Skanska, Sweco ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava työyhteenliittymä Team Integrated. Allianssin kehitysvaihe käynnistyy tiistaina 27. maaliskuuta järjestettävän allekirjoitustilaisuuden jälkeen ja tavoiteaikataulu kehitysvaiheen valmistumiselle on 15. joulukuuta 2019.

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksen kokonaislaajuus on 87 000 m², josta hyötyalaa on 43 000 m². Tiloista 12 prosenttia on nykyisen perusterveydenhuollonkäyttöön suunniteltuja tiloja. Hankkeen alustava kustannusarvio on laadittu tilaohjelman perusteella, jolloin erikoissairaanhoidon osuus suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista on 253 miljoonaa euroa. Koko hankkeen rakentamiskustannukset ovat 388,5 miljoonaa ja arvioitu uusien tilojen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022 tai 2023.

Sairaalahanke siirtynee maakuntahallinnolle vuonna 2020

Vastuu Kantasairaala-hankkeesta on sairaanhoitopiirillä ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Maakuntahallinnon mahdollisesti käynnistyessä maan hallituksen linjauksen mukaisesti 1.1.2020 hankkeen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa tuleva maakuntavaltuusto. Samalla hankkeen rakennuttaminen siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:n vastuulle vuoden 2020 alusta. Tilakeskus tulee suunnitelmansa mukaan osallistumaan rakennushankkeiden kehittämiseen yhdessä tilaajan kanssa.

Hankkeelle myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa investoinnille ei sisällä hankkeen vaatimia pysäköintitiloja, joten valtuusto päätti käynnistää myös neuvottelut kumppanin hankkimiseksi pysäköintitilojen investointiin ja rakentamiseen. Sairaalakokonaisuuden pysäköintipaikkatarpeeksi on arvioitu 1300 autopaikkaa, jotka on tarkoitus toteuttaa osin rakennuksen yhteyteen sijoittuvana rakenteellisena pysäköintinä ja osin avopysäköintinä hyödyntäen nykyisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköinnin rakentamisen kustannusvarausta 22,5 miljoonaa ei huomioida osana hankkeen investointikustannuksia, koska ne ovat valittavan kumppanin vastuulla.