Kirurginen suu-nenäsuojus käyttöön immuunipuutteisten ja päivystyspotilaiden lähihoidossa

COVID-19-infektioon sairastunutta pidetään tartuttavana 24 tuntia ennen oireiden alkua ja 14 päivää tapauksen oireiden alun jälkeen. Vakaville tautimuodoille altteimpia pyritään suojaamaan tartunnoilta erityistoimenpitein.

THL suosittaa, että tietyissä toimipisteissä työskentelevät ja tiettyjä potilasryhmiä hoitavat käyttävät tavanomaisten varotoimien lisäksi kirurgista suu-nenäsuojusta tai kasvot peittävää visiiriä. Tämänhetkisessä epidemiatilanteessa näitä ovat vaikeasti immuunipuutteiset potilaat sekä hoito- ja hoivayksiköiden epidemiat sekä tilanteet, joissa ei ole voitu tai ehditty tehdä riskiarviota.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa ohjeistus suus-nenäsuojan koskee toistaiseksi päiväsairaalan, osasto 6BH:n, hematologian ja onkologian poliklinikoiden henkilökuntaa sekä lastenosasto 3:n onkologisia potilaita hoitavaa henkilökuntaa, joka työskentelee vaikeasti immuunipuutteisten syöpä- ja elinsiirtopotilaiden lähihoidossa (etäisyys alle 1,5 m potilaaseen) sekä muiden yksiköiden henkilökuntaa elinsiirtopotilaita hoidettaessa.

Vaikeasti immuunipuutteisella syöpäpotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka syöpätautiin ollaan aloittamassa, on aloitettu tai on edeltävän vuoden aikana annettu immuunipuolustukseen vaikuttavaa lääkehoitoa tai sädehoitoa. Vaikeasti immuunipuutteisella elinsiirtopotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle on tehty elinsiirto vuoden sisään.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella ohje koskee 12. toukokuuta lähtien myös ensihoitoa ja kiireetöntä potilaskuljetusta sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden sekä Forssan sairaalan päivystystä ja KHKS:n naistentauti- ja raskauspäivystystä.

KHSHP:n alueella toimivien hoivayksiköiden suojainten käyttö ohjeistetaan laitosepidemiatilanteessa vielä erikseen.