Kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyö tiivistyy – alustayhtiötä esitetään perustettavaksi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt esittää joulukuussa kokoontuvalle valtuustolle alustayhtiön perustamista erityisvastuualueen yhteistyön tiivistämiseksi. Alustayhtiö keskittyy yhteistyön valmisteluun eikä tuota kliinisiä palveluja.

 

Tays Alustayhtiö Oy:n perustaminen pohjautuu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien ns. Yhdeksän tähden sairaala -hankkeeseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin on tarkoitus tulla osakkaaksi perustettavaan yhtiöön, jolloin omistus jakautuisi tasan kahden sairaanhoitopiirin kesken. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi halutessaan liittyä valmistelevaan alustayhtiöön myöhemmin.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien hallitukset ja johtavat viranhaltijat kävivät Hämeenlinnassa torstaina 15. marraskuuta lävitse loppuvuoden ja kevään valmistelu- ja päätöksentekoaikataulua sekä eri sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia valmisteluun. Kokouksen alla julkisuudessa oli esillä sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksiä erityisesti yhteistyöhankkeen laillisuudesta.

– STM:n kanssa on käyty keskustelua hankkeestamme asiallisessa hengessä. Ministeriön kanssa on keskusteltu myös vaihtoehdoista, mikä voisi olla paras yhteistyön muoto. Organisaatiomuodosta on toivottu myös ministeriön näkemyksiä. Meidän näkemyksemme mukaan yhteistyöalueen yhteistyön syventäminen on kuitenkin linjassa niin nykyisen lainsäädännön kuin maakuntalakiesitysten kanssa, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.

Sairaanhoitopiirien edustajat pitävät myönteisenä, että sosiaali- ja terveysministeriö haluaa jatkaa keskusteluja erikoissairaanhoidon laajemman yhteistyön kehittämisestä.

– Meillä on mahdollisuus täsmentää suunnitelmia, jos ne ovat jääneet ministeriölle epäselviksi. Olemme pitäneet kuluvan vuoden aikana omien luottamushenkilöidemme lisäksi ministeriötä ja maakuntien kansanedustajia ajan tasalla valmistelun etenemisestä säännöllisesti, ja tiedottaneet asiasta myös julkisuuteen kattavasti jo keväällä. Valmistelu on edennyt luottamuselintemme julkisten päätösten mukaisesti, ja esimerkiksi viranomaistehtävien siirto mahdolliseen yhteiseen tuotannosta vastaavaan osakeyhtiöön tai osuuskuntaan ei ole ollut nyt uutisoidulla tavalla valmistelussa esillä, muistuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta mediassa ollut uutisointi on ollut ennenaikaista.

– Pirkanmaa ja Kanta-Häme ovat valmistelleet yhteistyön syventämistä pidempään, ja me olemme päättäneet osallistua suunnitteluun. Mitään päätöksiä sitoutumisesta yhteiseen tuottajaorganisaatioon ei ole tehty, korostaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki.

Yhteistyön tarkoituksena on suunnitella erikoissairaanhoidon tuotantoa leveämmillä harteilla ja paremmin tulevaisuuden haasteisiin vastaavalla työnjaolla. Sairaanhoitopiirit haluavat luoda asiakaslähtöisen ja parhaita ammattilaisia houkuttelevan kokonaisuuden, joka ulottaa yliopistosairaalatasoiset palvelut kolmen maakunnan asukkaiden lähelle. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa sote-integraatiota mieluummin potilaan ja asiakkaan kuin hallinnon lähtökohdista.