Kuntouttava taidetoiminta - taidenäyttely virtuaalisesti

Kanta-Hämeen keskussairaalalla järjestettiin kuntouttavan taidetoiminnan kevään 2020 ryhmän taidenäyttely.
Tänä vuonna paikan päälle ei voitu kutsua vieraita, joten näyttelyä pääset videon muodossa katsomaan.

Kuntouttava taidetoiminta Kanta-Hämeen keskussairaalassa

2006 alkoi psykiatrian poliklinikalla yhteistyössä Vanajaveden opiston kanssa järjestetyt kuvataidekurssit nuoriso- ja aikuispsykiatrian poliklinikoiden potilaille ryhmätoimintana. Hoitoneuvotteluissa oli suositeltu ja sovittu ao. psyko-sosiaalista ryhmähoitoa, mitä lähdettiin toteuttamaan toimintaterapeuttien aloitteesta ja organisoimana ns. kuntouttavana taidetoimintana. Toiminta pyörähti liikkeelle Taidekurssi-ryhmänä, mikä kokoontui täydentyvänä ryhmänä puoli vuotta kerrallaan keväisin ja syksyisin. Ryhmään mahtui kerrallaan 10 osallistujaa nuoriso- ja aikuispsykiatrian poliklinikoilta Hämeenlinnasta ja ympäristökunnista.

2008 alkoi Taidekurssi-ryhmän lisäksi potilaiden toivoma jatkoryhmä ja kuntoutuksen toinen porras ”Avoin ateljee-ryhmä”. Osallistujilla oli jo tässä vaiheessa tietoa ja taitoa erilaisista kuvataiteellisista työskentelytavoista ja kykyä itsenäisempään työskentelyyn. Yleensä oma motivaatio, kyky ja halu osallistua oli saavutettu, jolloin toimintaterapeuttien tukea vähennettiin.

Vuoden 2010 syksystä lähtien ak ehdotti VOP:lla aloitettavaksi kuntoutuksen kolmanneksi portaaksi Avoin Ateljee-ryhmän tyyppisen jatkoryhmän ”Iloa kuvataiteesta -voimaannuttava taide”, jossa terapeuttista tukea ei enää ole. Tällaista ryhmää oli toivottu, koska taideryhmät oli koettu monessa mielessä mielekkäiksi ja maaginen ”normaali palvelujen” kynnys oli kuntouttavien ryhmien myötä ylitetty.  Jatkoryhmän mahdollistumiseksi nähtiin tärkeänä tarjota mahdollisimman paljon samankaltaisuutta, kuin yhteistyöryhmissä (K-HKS ja VOP) esim. ryhmän toimintatapa, opettaja, ryhmän koko ja tila. Kuntouttavien ryhmien loppuessa asiakas sai ohjeistuksen, miten hakeutua normaalilla tavalla opiston ryhmiin.

 

Kuntouttavan taidetoiminnan kulku 2020:

Lääkärin lähete -> alkuhaastattelu-> aloitusinfo ja tutustuminen + omat tavoitteet  ->Taidekurssi- ja Avoin ateljee-ryhmät 8 – 10 kurssitapaamista Vanajaveden opistolla 1 x vko (á 150 min) -> Palautekeskustelu ->Taidenäyttelyn suunnittelu ja kokoaminen -> Näyttelyn pystytys ja avajaiset-> näyttelyn purku ja ryhmän lopetus -> jatkosuunnitelmat esim. VOP:n kurssit tms.

Kumpikin ryhmä kootaan täydentyvästi nuoriso- ja aikuispsykiatrian asiakkaista. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan ja maksimissaan voi osallistua kuntouttavaan taidetoimintaan yhteensä neljä lukukautta = 2v. ajan. Kummassakin ryhmässä on max. 10 paikkaa. Ryhmien toimintatapaan on kuulunut alusta lähtien myös taidenäyttelyiden pitäminen poliklinikoilla lukukauden päätteeksi.  Taiteen opetuksesta saa todistuksen Vanajaveden opistolta.

26.6.-20 kirjoitti
Anne Rekola, Nuorisopsykiatrian poliklinikan toimintaterapeutti, kuvataideterapeutti, nuorten ryhmäpsykoterapeutti