Kuukauden kasvo – iloinen ja sympaattinen sairaanhoitaja ja potilastietojärjestelmäkoordinaattori Säde Leipälä

Säde Leipälä kuukauden kasvo

Säde Leipälä toimii Kantiksessa potilastietojärjestelmäkoordinaattorina sekä sairaanhoitajana.

Säde Leipälä toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa potilastietojärjestelmäkoordinaattorina ja sairaanhoitajana.

– Olen valmistunut alunperin teolliseksi pintakäsittelijäksi, mutta maailma ei ollut vielä valmis naisautomaalareille, Säde naurahtaa.

Säde suoritti sairaanhoitaja opintojensa aikana harjoitteluita Kanta-Hämeen keskussairaalassa keväällä 2012 5A:lla ja sillä tiellä on edelleen. Muutaman vuoden kesätyöt osastolla ja hän työllistyi jo ennen valmistumistaan syksyllä 2013. Hän on opiskellut työn ohessa YAMK Hyvinvointiteknologian tutkinnon, valmistuen joulukuussa 2020.

– Tämänkin myötä tulin valituksi sisäisen haun kautta Kehittämisyksikköön osatyöaikaiseksi potilastietojärjestelmäkoordinaattoriksi, jossa nyt teen 60% työaikaa ja jatkan 40% vuodeosastolla 5A. Kesällä 2021 tein vielä kesälomansijaisuuden 5. kerroksen apulaisosastonhoitajana, Säde kertoo.

Krooninen uuden oppimisen nälkä ja tiedonjano ajoivat odottamatta aloittamaan viime syksynä (2021) vuoden kestävät erikoistumisopinnot sote alan digitalisaation kehittämiseen liittyen.

– Yritän näiden jälkeen henkäistä, mutta nähtäväksi jää mitä opiskelemasta itsensä seuraavaksi löytää, Säde naurahtaen toteaa.

Työn haasteet ennen vs. nyt?

– Teknologia kehittyy koko ajan ja tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Toimintamalleja on kehitetty monella tapaa ja niiden myötä hoitotyön toteuttaminen on sujuvoitunut. Potilasmateriaali on jonkin verran muuttunut ajan saatossa. Muuttuvassa sotessa tarvitaan valmiuksia ja mielenkiintoa opetella uutta.

– Parhaani mukaan koitan innostaa myös kollegoja avoimuuteen uuden edessä, Säde kertoo.

Nykyisin osatyöaikaisen toimistotyön ja kolmivuorotyön yhteen sovitteleminen vaatii ajatustyötä.

– On ilo päästä seuraamaan tulevaisuuden Assi-sairaalan suunnittelu- ja rakennusprosessia. Ennen kaikkea työ ennen ja nyt on ollut ja on edelleen yhtä mielekästä.

Miten korona on vaikuttanut työhösi?

– Näin pitkän ajan jälkeen alkaa tuntumaan, että tilanne on uusi normaali. Osastotyössä toimintatavat ovat tulleet tutuiksi ja luonnollisiksi. Enää äkisti muuttuvat tilanteet eivät aiheuta niin suurta epätietoa ja hämmennystä.  Toki mukaan on mahtunut huolta omasta ja läheisten sairastumisesta. Uuden työtehtävän myötä etätyötkin on käyneet tutuiksi.

Millainen on hyvä ja huono työpäivä, mikä siihen vaikuttaa?

– Onneksi on ehdottomasti enemmän hyviä päiviä. Hyvä työpäivä on sopivasti työntäyteinen, potilailta saatu palaute hoidosta ja hoidon vaikuttavuus ovat merkityksellisiä. Hyvä työilmapiiri ja keskusteleva työyhteisö tuovat tukea päivittäistyössä, huumoria unohtamatta! Huonoon työpäivään vaikuttavat varmasti pitkälti oma väsymys tai hallitsematon kiire, joka tuo mukanaan riittämättömyydentunnetta. Omalla asenteella voi vaikuttaa paljon.

Millainen paikka Kantis on olla töissä ja millainen työnantaja Kantis on?

– Kantis on kohdellut minua hyvin ja olenkin palveluksessa viihtynyt. Sopivan kokoisen sairaalan etuna on tiivis yhteistyö ja hyvä myönteinen yhteishenki. Minua on tuettu ja kannustettu opiskelussani. Opiskelu on mahdollistettu ja koulutusta on arvostettu. Kantiksella on luottamusta omiin tekijöihin ja näin minäkin tulin valituksi uusiin tehtäviin sisäisenhaun kautta. Kantiksessa on toimiva yksiköiden välinen yhteistyö, sairaalahuoltoa, tekniikkaa ja muita tukipalveluita unohtamatta.

Mitä teet vapaa-ajalla, harrastat, tasapainotat elämääsi?

– Vapaa-ajan käytön haasteita minulla ei koskaan ole ollut, Säde naurahtaa. Aika kuluu ystävien ja perheen parissa. Sopivassa määrin liikuntaa. Käsitöitä on aina liiaksi kesken, ompelun, neulomisen ja virkkaamisen parissa. Aina tilanteen salliessa luurit ovat korvilla toistaen äänikirjoja tai podcasteja.

Opiskelut pitävät myös varmuuden siitä, ettei Säde jää toimettomaksi.

– Vaikka viihdyn hyvin kotona, haikailen jo kovasti matkustelemaan.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää Kantiksen henkilökunnalle?

– Kuluneesti on vain toivotettava valtavaa tsemppiä, yhteen hiileen puhaltamista, voimia ja jaksamista vuoteen 2022. Eletään tässä päivässä, eikä murehdita tulevaa tai vatvota menneessä.

– Ollaan ylpeitä itsestämme ja työstämme joka hetki. Hymyillään kun tavataan! Joku päivä vielä ilman maskeja.

Sädestä kollegoiden suusta

”Sairaanhoitaja Säde Leipälä on nuorempi hoitaja, mutta ollut jo sairaalalla töissä pitkään. Tällä hetkellä tekee osittain töitä myös kehittämisyksikössä. Säde on kehittänyt paljon kirurgialla toimintaa ja on oikeastaan aina kaikessa mukana. Potilaita hoitaa aivan kympillä eikä siitä koskaan näe, että olisi kiire tai sitä suututtaisi mikään. Itsekin sanoo usein, että vaikka olisi kuinka kauhea päivä, niin työn vaihtoa ei ole koskaan miettinyt.”