Kuukauden kasvo - sydämellinen johdon sihteeri Reija Lundberg

Johdon sihteeri Reija Lundberg

Johdon sihteeri Reija Lundbergin tärkein viesti muille on pitäkää huolta itsestänne ja kohdelkaa toisianne hyvin.

Reija Lundberg on rautainen ammattilainen ja toiminut Kantiksessa johdon sihteerinä vuodesta 1991 alkaen, jolloin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri perustettiin. Sitä ennen hän on toiminut toimistosihteerinä, kanslistina ja palkanlaskijana. Johdon sihteerinä hän on ehtinyt olla neljän sairaanhoitopiirin johtajan, kolmen johtajaylihoitajan ja viiden johtajaylilääkärin alaisena. Jokaisen henkilö on tuonut omat toimintatavat mukanaan. Reija kertoo, että koko työnkuva on muuttunut vuosien aikana ja muuttuu edelleen. Tehtävänkuvauksessa lukee ”Antaa johdolle sihteeripalveluja, olla käytännön asioiden hoitaja / järjestäjä”.

Tänä päivänä työhön kuuluu hyvin paljon aikatauluttamista ja siinä on välillä omat haasteensa, jos kaikki kolme kiireistä ylintä johtajaa pitäisi saada samaan aikaan ja paikkaan muiden sidos- ja toisten ryhmien kanssa. Kaikki johtajat ovat olleet omalla tavallaan hyvin mielenkiintoisia ja yhteistyö heidän kanssaan on sujunut hyvin sekä Reija pitää rikkautena sitä, että on saanut tehdä töitä erilaisten esimiesten alaisena, se rikastuttaa työtä. Reijan tehtävä on olla aina paikalla ja tietää missä kukin on milloinkin ja jos hän ei tiedä niin hän tietää henkilön kuka tietää.

Työ ennen vs. nyt
Reija muistelee, miten ennen työ oli sosiaalisempaa, oli fyysisiä kokouksia, illanviettoja, koulutuksia, ja muistan kun hallitus ja sisäiset ryhmät pitivät kokouksia sairaalan kesänviettopaikassa, jonne juomavesi, astiat ja kaikki tarjottava oli vietävä auton peräkontissa ja likaiset palautettava takaisin keittiölle. Välillä työpäivät venyivät vähän pidempään. Tehtäviini kuului myös ”Kahvi-Kaisan” ja ”Yleismies Jantusen” tehtävät. Oli mietittävä, mitä tarjotaan missäkin ja mitä ruokarajoitteita kullakin on. Näitä ei enää ole.

Nykyisin työnkuva on laajentunut ja muuttunut monitahoisemmaksi esimerkiksi niin, että työhön kuuluu erilaisten tietokoneohjelmien hallintaa, taloushallinnon ja henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden osaamista ja myös muiden johtajien auttamista.

Koko työuransa ajan hän on työskennellyt Kanta-Hämeen keskussairaalalla, eli voisi melkein sanoa, että paljasjalkainen Kantislainen!

Koronan vaikutus
Ennen oli fyysisiä hallituksen kokouksia, mutta nyt niitä ei ole enää lainkaan. Kaikki hoituu nykyään etänä ja hybridinä. Ihmisiä ei enää tapaa. Joitakin Reija kertoo nähneensä viimeksi keväällä 2020. Hallinnon kerroksessa on noin puolet aina töissä ja puolet etänä. Allekirjoitusten saaminen on hitaampaa, paperit odottavat henkilöiden paikalle tuloa. Mutta tämäkin asia on tekemässä digiloikan sähköisellä allekirjoituksella tulevaisuudessa.

Hyvä tai huono päivä
Hyvä fiilis tulee ihmisten hyvästä kohtaamisesta ja kohtelusta. Kun sinulle osoitetaan onnistuneesi työssäsi. Kun olet saanut itsellesi asettamasi tavoitteet täytettyä päivän aikana. Huonon mielen tuo yhtälailla huono käytös, kohtelu ja ilkeys. Vaikka päivä olisi ollut hyvä, mutta yksittäinen huono käyttäytyminen voi muuttaa koko päivän. Kiitoksen merkitys on todella tärkeää.

Reija toteaa, että meillä Kantiksessa on todella hyvät kipparit, mutta koko miehistöä tarvitaan ja heidän työn arvostus on erittäin tärkeää. Jokainen kuitenkin varmasti tekee parhaansa.

Kantis työnantajana
Täällä on hyvä olla. Täällä on turvallista työskennellä ja meistä huolehditaan. Kiitokset saa työterveyshuolto, työvälineistön ajanmukaisuus ja sitä kautta työergonomiasta huolehtiminen muun muassa sähköpöytien kautta. Kouluttautuminen, hyvä tiimi ja meillä on tosi hyviä työntekijöitä, Reija hymyillen toteaa.

Siistijät, tekniikka, henkilöstöpalvelut, laskentapalvelut, viestintä, ihan kaikki, jokainen henkilö ja sairaalan osa tuottaa toimivan sairaalan. Yksin ei tarvitse olla ja apua saa kysymyksiin ja ongelmiin. Ja nopeasti. Työhön kuuluva rikkaus on saada tehdä töitä eri-ikäisten ja eri ammattiryhmiin kuuluvien kanssa.

Vapaa-ajalla
Reija tasapainottaa elämäänsä yrittämällä noudattaa kahdeksan tunnin sääntöä; kahdeksan tuntia kutakin, työtä, unta ja vapaa-aikaa. Vapaa-ajalla Reija ulkoilee ja viettää aikaansa lasten, lastenlasten ja ystävien ja sukulaisten kanssa, unohtamatta äitiäkään. Matkat, lavatanssit, kuntosali, teatteri ja konsertit ja viimeisenä salsatanssi jäivät tauolle koronan myötä. Ydinperhe on erittäin tärkeä hänelle ja sen kokoontumista yhdessä Reija odottaa erittäin paljon sitten, kun se on taas turvallista. Reija lukee paljon ja hän rakastaakin ruotsalaisia dekkareita. Hänelle ystävättäret ovat myös erittäin tärkeitä elämässä ja heidän kanssaan on ollut tapana reissata muutaman kerran vuodessa, syksyllä viikko lämpimässä ja talvella viikko hiihtämässä Lapin laduilla ja muuten vaan kokoontua ulkoillen ja yhdessä ollen erilaisten teemojen äärellä.

Terveiset henkilökunnalle
Pitäkää huoli itsestänne ja kohdelkaa toisianne hyvin.

Meillä on sairaalassa paljon yhden asian osaajia, asiantuntijoita ja sitten on lisäksi se hiljainen ahkera puurtajajoukko, joka tekee työnsä hyvin, mutta ei pidä itsestään meteliä. Heidän esille tuominen on erittäin tärkeää ja kertoa kuinka suuresti asiakkaat arvostavat heitä. Reija kannustaakin kaikkia äänestämään Potilas ensin – äänestyksessä ja tuomaan oman ehdokkaansa esiin ja antamaan kiitoksensa. Mennään yhdessä vielä hetki uutta kohti. Uusi sairaala ja uudet tilat.

Reijasta kollegoiden suusta
-Hänet kohdatessa ja hänen kohtaamisensa jälkeen tuntee tulleensa kohdelluksi tasavertaisena ja lämpöisellä sekä ystävällisellä otteella.
-Hänellä on rautainen ammattitaito johdon sihteerinä.
-Arjen sankari, jonka työ on usein näkymätöntä, mutta erittäin tärkeää muulle organisaatiolle. Työntekijä, joka monen asian taustalla mukana ja jolta kysytään milloin mistäkin ja myös kun halutaan tietää, kuka tietää mistäkin. Reija hoitaa asiat eteenpäin. Tekee työtä, josta usein unohdetaan kiittää.

Reija on jäämässä ansaitulle eläkkeelle loppuvuodesta 2021 ja odottaa yhteistä aikaa oman perheensä kanssa ja lastenlastensa kanssa käsi kädessä kävelyä ja saattamista kouluun. Golfbägi odottelee jo kesää varastossa.