Laaja sähkökatkos aiheutti läheltä piti -tilanteen

Torstaina 13. syyskuuta laaja sähkökatkos keskeytti Hämeenlinnassa koko Kanta-Hämeen keskussairaalan sähkönsyötön noin minuutin ajaksi. Sairaalan aggregaateilla toimiva varavoimajärjestelmä käynnistyi suunnitellusti, mutta päiväkirurgian akustojärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei leikkausvalaisinten sähkönsyötössä tule lainkaan viivettä, ei toiminut kaikilta osin tarkoitetulla tavalla.

– Päiväkirurgian saleissa uudet led-leikkausvalot eivät palautuneet välittömästi, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Ville Vuorijärvi.

Kaikkien leikkaussalien varmennetun sähkönjakelujärjestelmän akuston toiminta testattiin heti sähkökatkon jälkeen, ja sen havaittiin toimivan moitteetta.

– Testien mukaan viivettä oli ainoastaan joidenkin valaisimien syttymisessä. Kaikki valaisimet tutkitaan vielä tarkemmin yhteistyössä laitetoimittajan kanssa, Vuorijärvi lisää.

Tapahtuneesta raportoidaan ohjeistuksen mukaan Valviralle niin sanottuna läheltä piti -tilanteena, kun kaikki faktat ja yksityiskohdat laitteistojen ja varajärjestelmien toiminnasta ovat selvinneet sisäisessä prosessissa. KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta painottaa, että potilasturvallisuus on aina ykkösprioriteetti.

– Katkoksen aikana leikkaussaleissa oli käynnissä useita toimenpiteitä, joiden jokaisen kulun käymme nyt huolellisesti lävitse. Elintoimintoja ylläpitävät sairaalalaitteet toimivat omien akkujensa ja paineilman avulla, ja niiden varajärjestelmät toimivat moitteetta, mutta esimerkiksi tähystyslaitteet ja mikroprosessoria käyttävät järjestelmät voivat sammua jo lyhyestäkin sähkökatkosta. Sähkökatko saattaa aiheuttaa niiden käytössä potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, joihin on varauduttava nyt ilmi tulleiden puutteiden osalta.

Katkoksen aikana operoitujen potilaiden osalta ei ole havaittu potilasvahinkoja.

– Kuitenkin selvitämme nyt, mihin teknisiin toimenpiteisiin sairaalassa on ryhdyttävä potilasturvallisuuden edelleen parantamiseksi, Ranta sanoo.