Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyviä ongelmia ratkaistaan yhteistyöllä

Potilasturvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista poikkeamista on raportoitu valvoville viranomaisille.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella siirryttiin Tieto Oyj:n Effica-potilastietojärjestelmästä uuteen Lifecare-versioon 3. maaliskuuta 2019. Käyttöönoton jälkeen on todettu ongelmia niin useissa perusterveydenhuollon yksiköissä kuin erikoissairaanhoidon toiminnoissa. Toisaalta esimerkiksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnoissa siirtyminen uuteen järjestelmään on sujunut moitteettomasti.

Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä järjestelmän sisällöllisiä ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi lääketietojen konvertointi vanhasta järjestelmästä sekä järjestelmän käyttäjien näkymärajauksien asettaminen siten, että potilaiden tietosuoja ei vaarantuisi.

– Lääkitystietojen virheellisyys koski siirtymähetkellä osastohoidossa olleita potilaita. Osin lääkitysten näkyminen tuplariveinä oli tiedossa jo etukäteen, ja sitä silmällä pitäen oli annettu toimintaohjeet. Lääkevirheongelman osoittauduttua odotettua merkittävämmäksi, ryhdyttiin viipymättä tarkistamaan ja korjaamaan lääkitystietoja niiden saattamiseksi ajantasaiseksi, kertoo KHSHP:n vs. johtajaylilääkäri Merja Vainio.

Lääkitystietojen korjaamisen osalta on Tieto Oyj:n puolesta ja kustannuksella toimitettu lisätukea kuluvan viikon aikana. Järjestelmän näkymärajausten tekemisen osalta henkilöstölle on annettu lisäohjeistusta ja -koulutusta KHSHP:n resursseilla.

– Näistä ongelmista ja niistä aiheutuneista, mahdollisista poikkeamista potilasturvallisuuteen ja -tietosuojaan on KHSHP tehnyt ilmoitukset Valviralle, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja tietosuojavaltuutetulle. Konkreettisia potilasvahinkoja ongelmiin liittyen ei kuitenkaan ole havaittu, Vainio toteaa.

Palvelimen hitauden kanssa edelleen ongelmia

Toiminnallisen ongelman Lifecare-järjestelmän käyttöön keskussairaalan yksiköissä ja yhteisen kannan organisaatioissa (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää lukuun ottamatta) aiheutti perjantaina 8. maaliskuuta tapahtunut palvelimen ylikuormittumisen aiheuttama järjestelmän hidastuminen ja lopulta kaatuminen. Selvityksissä on todettu kaatumisen johtuneen Istekki Oy:n vastuulla olevien palvelinten konfiguraatio-ongelmista Lifecare-asennuksessa.

– Palvelimiin liittyvät ongelmat ovat erittäin monimutkaisia. Ongelmaa on yritetty ratkoa, mutta palvelimien kuorma ei vieläkään jakaudu tasaisesti, mikä hidastaa järjestelmää edelleen. Ongelmaan yritetään löytää ratkaisua koko ajan, kertoo KHSHP:n johtaja Seppo Ranta.

Hän painottaa, että vastuuta Lifecare-järjestelmän käyttöönotossa esiintyneistä ongelmista ei voi yksin sälyttää Tieto Oyj:n hartioille.

– Kyse on näin isoissa muutoksissa myös oman organisaatiomme ja tukipalveluja tuottavien tahojen toiminnasta ja osaamisesta. Yhdessä olemme kuitenkin onnistuneet ratkomaan näitä ongelmia ja uskomme, että loputkin niistä saadaan selätettyä lähiaikoina, Ranta sanoo.