LifeCare-potilastietojärjestelmän palvelinpäivitys jätti osan lähetteistä jumiin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pyytää potilaita olemaan yhteydessä potilasasiamieheen, jos lähetteen viivästymisestä on aiheutunut mahdollista terveyshaittaa.

Tieto on tehnyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Lifecare-potilastietojärjestelmän palvelimille päivityksiä, joista johtuen osa keskussairaalalle tarkoitetuista potilaiden hoitolähetteistä on jäänyt päivittymättä potilastietojärjestelmään ajalla 22.12.2019–28.1.2020.

Ongelma koski sairaanhoitopiirin ulkopuolisia organisaatioita eli Mehiläistä, Terveystaloa, Pihlajalinnaa, Työsykettä ja Forssan hyvinvointikuntayhtymää. Kanta-Hämeen yhteisen LifeCare-tietokannan terveyskeskuksista ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä lähetteet ovat välittyneet normaalisti.

LifeCare-järjestelmän palveluntuottajalle Tiedolle ilmoitettiin puuttuvista lähetteistä heti, kun ongelma havaittiin. Ongelmaksi paikallistui Lifecare-palvelinten päivityksen valmistelussa tapahtunut virhe, joka on nyt korjattu.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johdolle tilannekuva selkeytyi 28. tammikuuta tehdystä vaaratapahtumailmoituksesta, jonka jälkeen kaikkia 270 kadoksissa ollutta lähetettä alettiin käydä lävitse välittömästi. Kaikki kiireelliset lähetteet (51 kpl) on jo käsitelty ja loput pyritään käsittelemään kiireellisyysjärjestyksessä torstain 30. tammikuuta aikana.

– Vielä ei ole selvää, onko viivästyksistä aiheutunut vakavaa potilasturvallisuuden vaarantumista ja miten. Osana selvitystyötä pyydämme niitä potilaita, jotka epäilevät hoitonsa viivästyneen tämän ongelman vuoksi ottamaan yhteyttä potilasasiamieheemme. Osa potilaista oli hakeutunut hoitoon itsenäisesti ilman lähetettä, mutta on selvää, että tällaista ei saisi tapahtua ja kannamme vastuumme asiasta, sanoo KHSHP:n johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Jos potilas epäilee, että hänen lähetteensä on ollut jumiutuneena 22.12.2019–28.1.2020 välisenä aikana, asiasta kannattaa olla yhteydessä potilasasiamiehelle numeroon 03 629 3204. Jos sairaanhoitopiiri havaitsee mahdollisen potilasturvallisuuden vaarantumisen tai mahdollisen potilasvahingon omissa selvityksissään, potilas kontaktoidaan ja informoidaan myös sairaanhoitopiirin taholta.

Tilanteesta on tehty ilmoitukset terveydenhuollon valvoville viranomaisille. Tiedolta odotetaan vielä selvitystä asiasta ja siihen johtaneista tekijöistä.

– Kaikki tilanteeseen johtaneet syyt tulee selvittää huolellisesti ja käydä lävitse myös tiedonkulku eri organisaatioiden välillä, kuten myös sairaanhoitopiirin sisällä, johtajaylilääkäri Järvelä painottaa.