Maakunnan erikoissairaanhoitoa kolmesta sote-keskuksesta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Forssan seudun kuntien ja OmaHäme-hankkeen edustajat käynnistivät perjantaina 25. elokuuta neuvottelut terveydenhuoltolain vaatimista muutoksista maakunnan erikoissairaanhoidon toimintoihin. Laki velvoittaa keskittämään anestesiassa tehtävän leikkaustoiminnan ensi vuoden alusta ympärivuorokautisesti päivystäviin keskussairaaloihin.

Neuvottelut päästiin aloittamaan Forssan seudun kuntien keskeytettyä hankintamenettelyn terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä yhteisyritysmuodossa Pihlajalinna Oyj:n kanssa.

– Neuvottelut käynnistettiin erittäin myönteisessä yhteishengessä. Yhteisenä lähtökohtana nyt on, että yhteistyötä lähdetään viemään maakunnassa eteenpäin kolmen sote-keskuksen periaatteella ja tavoitteena on väestön palvelutarpeen mukainen palvelurakenne, iloitsevat KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta ja FSHKY:n yhtymäjohtaja Juha Heino.

Keskussairaalassa on käyty läpi kirurgisia toimenpiteitä ja leikkaussalikapasiteetin saamiseksi raskaamman kirurgian käyttöön on vastaavasti päiväkirurgiaan ja polikliiniseen kirurgiaan siirretty toimenpiteitä, jotka niissä on mahdollista tehdä. Jatkovalmistelussa käydään läpi polikliinisia toimenpiteitä, jotka on mahdollista siirtää Forssan sairaalassa tehtäväksi.

– Valmistelussa huomioidaan Forssan sairaalan osaaminen, vahvuudet ja hyvät kokemukset sote-integraation käytännön toteuttamisessa. Forssan mallin tuottamia käytäntöjä monistetaan koko maakunnan käyttöön, Heino vakuuttaa.

Hän kertoo olevansa luottavainen, että yhdessä löytyy ratkaisut, joilla terveydenhuoltolain muutosvaikutukset Forssan seutukunnalle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

– Pystymme varmasti löytämään FSHKY:lle poistuvien toimintojen tilalle korvaavaa toimintaa.

Seppo Ranta painottaa, että valmistelun johtavana periaatteena on erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelujen lisääminen potilaan lähellä: henkilöstö ja tieto liikkuvat tulevaisuudessa enemmän.

– Riihimäen sairaalan tulevaisuuden toimintojen osalta suunnittelu on jo pitkällä, ja pyrimme viemään neuvottelut myös Forssan seudun kanssa ripeästi lävitse. Työntekijöiden sijoittumisen osalta pyritään mahdollisimman vähäisiin muutoksiin. Riihimäen osalta käynnissä olevassa yt-menettelyssä ei ole kyse henkilöstön vähentämisestä, vaan toimenkuvamuutoksista, johtajaylilääkäri muistuttaa.

Alla olevasta linkistä voit tutustua esitykseen yhteistyön linjauksista: