Mielenterveys- ja päihdepalvelujen arviointiyksikkö Ketterä laajeni Hämeenlinnaan

Tuula Metsän henkilökuva.

Hämeenlinnassa Ketterä-arviointiyksikön toiminta järjestetään sairaanhoitopiirin omana toimintana psykiatrian tulosalueylilääkäri Tuula Metsän johdolla.

Riihimäellä viime vuoden aikana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän Mielenterveys- ja päihdeyksikön sekä Riihimäen kaupungin sosiaalitoimen välillä yhteistyössä kehitetty toimintamalli on osoittanut pilotin jälkeen tarpeellisuutensa.

Ketterä aloitti toimintansa Hämeenlinnassa kuluvalla viikolla, mutta keskussairaalan omana toimintana siten, että sosiaalityön osuus saadaan sairaalan omista resursseista.

– Tässä vaiheessa Hämeenlinnan kaupungin perusterveydenhuolto ja aikuissosiaalityö eivät nähneet mahdolliseksi tulla mukaan toimintaan. Kokemukset Riihimäeltä olivat kuitenkin niin positiivisia ja palaute asiakkailta erinomaista, että päätimme käynnistää toimintamallin omilla voimillamme, kertoo KHSHP:n psykiatrian tulosalueylilääkäri Tuula Metsä.

Ketterä-arviointiyksikön keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden hoidon ja palvelutarpeen monipuolinen ja nopeasti lähetteen saapumisen jälkeen tapahtuva arviointi.

– Eli toisin kuin Riihimäellä, Hämeenlinnassa Ketterään tullaan ainoastaan lähetteellä, koska kyseessä on erikoissairaanhoidon palvelu, Metsä täsmentää.

Nopea, mutta laaja-alainen arvio

Ensimmäinen arviointikäynti Ketterässä toteutetaan 1–7 arkipäivän sisällä lääkärin lähetteen saapumisesta. Alkuarvioinnin jälkeen asiakas ohjataan tarkoituksenmukaisimpaan hoitoon tai palveluun: erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuollon palveluihin, päihdepalveluihin tai sosiaalipalveluihin.

– Mielenterveys- ja päihdeasiakkailla korostuu nopean arvioinnin tarve. Ketterässä tehdään ensin vakioitu haastattelu, jossa kartoitetaan laaja-alaisesti asiakkaan elämäntilannetta, tuen tai hoidon tarvetta sekä voimavaroja. Arvioinnissa hyödynnetään myös sähköisiä työkalujamme Suuntimaa ja Kompassia, Metsä kuvailee.

Tapaamisten (1–2 kpl) pohjalta moniammatillinen työryhmä laatii asiakkaalle kirjallisen hoito- ja palvelusuosituksen ja ohjaa niiden mukaan palveluiden pariin. Ketterä-työryhmään kuuluu psykiatrian erikoislääkäreitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Hämeenlinnassa Ketterä-arviokäynnit tapahtuvat Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian poliklinikalla, osoitteessa Ahvenistontie 20.