Neuvottelut uuden sairaalan tontista etenevät ja uusi talousjohtaja valittu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on käynyt alustavia neuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan, Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa uuden sairaalan rakentamiseksi Harvialantien tontille, rautatieaseman läheisyyteen aivan Hämeenlinnan ydinkeskustaan.

Osapuolten kesken on sovittu, että aiesopimusneuvottelut saatetaan päätökseen syksyllä 2017. KHSHP:n hallitus päätti kokouksessaan keskiviikkona 14. kesäkuuta valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Juvosen saattamaan neuvottelut loppuun aiesopimusluonnoksissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Näitä periaatteita ovat muun muassa korvaavien tilojen etsintä Puolustusvoimien ja Liikenneviraston tontilla nykyisin sijaitseville toiminnoille eli varastoille ja raakapuun kuormauspaikalle. Sairaanhoitopiiri on valmistellut aiesopimusluonnoksia logistiikkalaitoksen sijoittumiselle Hämeenlinnaan hyvien maantieyhteyksien päähän sekä raakapuun kuormauspaikalle Janakkalaan.

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta sitoutuvat aiesopimuksella näiden sijoituspaikkojen löytämiseen ja tarvittavien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen. Sairaanhoitopiiri kantaa kokonaisvastuun hankkeesta ja sitoutuu neuvottelemaan Puolustusvoimien ja Liikenneviraston kanssa siitä, miten toimintojen siirrosta aiheutuvat lisäkustannukset ja tarpeet huomioidaan tonttien hinnoissa.

– Kiitän kaikkia osapuolia neuvottelujen käynnistymisestä hyvässä ja ratkaisuhakuisessa hengessä. Yhteen sovitettavana on näin merkittävässä hankkeessa lukuisia eri asioita ja intressejä, mutta kaikilla on positiivinen tahtotila ratkoa ne, Juvonen tyytyväisenä kiteyttää.

Syksyllä aiesopimusten allekirjoittamisen jälkeen voidaan käynnistää tontin kaavoitus.  Samassa yhteydessä sairaanhoitopiiri jättää myös lupahakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle investoinnin tekemiseksi. Investointihakemus STM:lle on tarpeen kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (ns. rajoituslain) 4 §:n mukaisesti. Käytännössä lopullisesta investoinnista päättäminen siirtyy tulevalle maakuntahallinnolle sekä Maakuntien tilakeskus Oy:lle sote-uudistukseen liittyvien lakien tullessa voimaan.

Sami Sipilä talous- ja tukipalvelujohtajaksi

KHSHP:n hallitus valitsi kokouksessaan myös seuraajan pitkäaikaiselle talous- ja tukipalvelujohtaja Seppo Karhulle. Virkaan valittiin yksimielisesti 21 hakijan joukosta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousjohtaja, FM, KTM, Sami Sipilä (s.1977). Sairaanhoitopiirin johtaja perusteli esitystään Sipilän soveltuvuudella tehtävään muuttuvassa, tulevaisuuden toimintaympäristössä.

– Hänellä on meille arvokasta kokemusta suuren ja monialaisen sote-organisaation talousjohtamisesta. Sami täydentää hienosti omalla nuorekkaalla panoksellaan johtoryhmämme sekä täyttää Sepon jättämät isot saappaat talous- ja tukipalvelujen tulosalueen johdossa, Juvonen kehuu.