Paikallista rintasyöpää sairastavan polku

Rintasyöpäpotilaan asiakkuuspolku

Hoidon kokonaisuus on kuvattu asiakkaan kulkeman hoitopolun mukaisesti eri organisaatioiden palveluissa kotoa kotiin-periaatteella. Palvelukohdat on selkeytetty omiksi kohdikseen niitä kuvastavien ikonien alle, joista avautuu tarkempi palvelukuvaus ja linkkejä luotettavan lisätiedon lähteille. Polkukuvaus on kaksitasoinen. Kaikille polusta näkyy asiakkaan palveluiden kokonaisuus. Lisäksi alueen sote-ammattilaisille avautuu kussakin kohdassa palvelua antavan ammattilaisen työosuus tiivistetysti. Polkuun on lisätty Lisätietoa-valikko, josta on löydettävissä polun useaan kohtaan liittyvät palvelut, vinkit ja ohjeet.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on työstetty kuntien perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa palveluketjua, joka kuvaa asiakkaan näkökulmasta hoidon etenemistä kotoa kotiin. Ensimmäisenä kuvaus on tehty paikallista rintasyöpää sairastavan hoidon kokonaisuudesta. Kuvaus hahmottuu sairastuneelle ja hänen läheiselleen yhtenäisenä polkuna. Kussakin polun kohdassa on kerrottu, miten hoito etenee rintasyöpään sairastuneen saamana palveluna, miten kannattaa valmistautua ja mistä saa tarvittaessa lisää tietoa. Polkuihin on koottu tietoa eri palvelukanavista, jolloin asiakkaan asiointi helpottuu. Kuvausten avulla on vastattu asiakkaiden tarpeeseen saada tietoa hoidon kokonaisuudesta.

– Asiakkaita haastattelemalla saatiin tietoa siitä, mitkä kohdat tai asiat polussa ovat asiakkaan näkökulmasta kriittisen tärkeitä, kertoo keskussairaalan asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen.

– Myös ammattilaisten kokemus ja tieto prosessien sujuvuudesta on tärkeä osa palveluketjukuvausta, lisää palvelusuunnittelija Maija Hansen.

Palveluketjukuvausten avulla myös ammattilaisten tieto toistensa työstä lisääntyy ja hoitokokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.

Erilaisia palvelupolkuja lähdettiin tekemään, jotta pystytään tuottamaan kantahämäläisille ihmisille parempaa palvelua sekä luomaan pohjaa oikeaaikaisten palveluiden kehittämiselle. Tämä on nähty alueella tärkeänä asiakasnäkökulmaa korostavana yhteistyömuotona. Palvelupolkujen kuvaus on Kanta-Hämeen keskussairaalassa nostettu yhdeksi tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteeksi. Tarkoituksena onkin kuvata lähivuosien aikana kymmeniä polkuja, joista työstettävänä on jo tekonivelleikkaukseen tulevan, kaihileikkaukseen tulevan ja lasta odottavan polku. Näiden polkujen on tarkoituksena olla valmiina vielä tämän vuoden aikana.

Polut ovat osoitteessa: https://palvelupolku.khshp.fi

Sisällöt polkuihin ovat syntyneet asiakkaiden ja heidän kanssaan suoraan tai välillisesti työskentelevien ammattilaisten kuvauksista.

Polun koostamisesta ja muokkaamisesta ovat vastanneet:

• Sanna Mäkynen, asiakaspalvelun erityisasiantuntija. Hänen vastuualu-eenaan on tekstien asiakasnäkökulma, asiakashaastattelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen, koordinointi sekä jalkautus erikoissairaanhoidon yksiköihin johdon tukena
• Maija Hansen, palvelusuunnittelija. Hänen vastuualueenaan on palvelupolun kokoaminen ja päivittäminen, työpajat ja koordinointi sekä jalkautus erikoissairaanhoidon yksiköihin johdon tukena
• Susanne Andersson-Tapio, perusterveydenhuollon yksikön ylihoitaja. Hänen vastuualueenaan on yhteistyö ja koordinaatio perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä jalkautus perusterveydenhuollon yksiköihin.
• Tiina Merivuori, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Häneen vastuualueinaan on yhteistyö ja koordinaatio perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä jalkautus perusterveydenhuollon yksiköihin.

Teknisen alustan poluille on tuottanut NHG Oy:n omistama palvelumuotoiluun erikoistunut Kaufmann Oy.