Päiväsairaalat puhdistivat pöytää jo perinteisessä Potilas ensin -gaalassa

Potilas ensin -gaalassa palkitut keskussairaalan työntekijät ryhmäkuvassa.

Ahveniston luentosali täyttyi jälleen vuoden sykähdyttävimmistä Kanta-Hämeen keskussairaalan asiakaspalvelijoista tiistaina 19. helmikuuta järjestetyssä gaala-tilaisuudessa.

Kanta-Hämeen keskussairaala palkitsi tiistaina 18. helmikuuta jälleen henkilöstöänsä vuotuisessa Potilas ensin -gaalassa. Neljättä kertaa järjestetystä palkintogaalasta on syntynyt jo mukava perinne, jossa jaetaan tunnustusta sykähdyttävimmille asiakaspalvelijoillemme.

Keskussairaala pyysi vuoden alussa asiakkaitaan ehdottamaan palkinnon saajia perusteluineen. Esityksiä ja kannatuksia eri henkilöille ja yksiköille tuli Facebook-sivun, sähköpostin ja paperilomakkeiden välityksellä lähes 250 kappaletta.

Tunnustuksia jaettiin vuoden 2019 aikana asiakaspalvelutyössä ansioituneille useissa sarjoissa, joista Asiakasraadin jakama kunniamaininta oli tämän vuoden uutuus, kuten myös Elämäntyö-palkinto ja Vuoden somettaja -palkinto. Lisäksi gaalassa palkittiin aiempien vuosien tapaan Vuoden kouluttajalääkärit sekä kouluttajayksikkö.

Tällä kertaa palkittujen joukosta nousi esiin erityisesti päiväsairaalat niin Riihimäellä kuin Hämeenlinnassa, sillä asiakkaiden esityksien perusteella Riihimäen päiväsairaala voitti yksikkösarjan, kun taas Asiakasraati vaikuttui vierailukäynneillään eniten Hämeenlinnan päiväsairaalasta.

Vuoden 2019 Potilas ensin -palkintojen saajat

Henkilöt-sarja (asiakkaiden esityksistä)

  1. osastonylilääkäri, reumatologi Tea Uusitalo

Perustelut: ”Hoitaa hyvin, neuvoo ja opastaa riittävästi ja ymmärrettävästi. Lähettää lisätutkimuksiin aina tarvittaessa. Lääkärin asenne ja ystävällisyys ovat kiitettäviä.”

  1. sairaanhoitaja Eeva Lahtinen, osasto 3A

Perustelut: ”Olet ihana, aina kuulolla, autat ja neuvot minkä pystyt. Vaikeat allergiat ja kaikki niihin liitännäinen tuntuisivat monin verroin vaikeammalta ilman sinun ammattitaitoasi”.

  1. Fysioterapeutti Liisa Malmlund

Perustelut: ”Henkilö, joka tekee työtään vuosikymmenestä toiseen – ammattitaitoisuuden lisäksi – lämmöllä ja potilas ensin, huumorilla höystettynä.”

Asiakkaiden esityksien perusteella palkitut sairaanhoitajat Liisa Malmlund ja Eeva Lahtinen.

Fysioterapeutti Liisa Malmlund ja sairaanhoitaja Eeva Lahtinen nousivat esiin asiakkaiden esityksistä palkittaviksi henkilöiksi.

 

Yksikkö-sarja (asiakkaiden esityksistä)

Riihimäen päiväsairaala

Perustelut: ”Yksikössä saa todella hyvää hoitoa, ja hoitoon on todella mukava tulla. Aikataulut pelaavat aina minuutilleen. Mukavampaa, ammattitaitoisempaa ja täydellä sydämellä töitä tekevää henkilökuntaa saa hakea, mukaan lukien vierailevat harjoittelijat. Yksikössä on rento ja välitön tunnelma.”

Kunniamaininta
Suusairauksien poliklinikka

Perustelut: ”Tälle joukolle Potilas ensin ja Sinua kuunnellen eivät ole jääneet kuolleiksi iskulauseiksi, vaan he kaikki ovat toimineet viisaasti ja potilaan parasta ajatellen. Koko elämäntilanne on otettu hienosti huomioon. Yksikössä on positiivinen ja rento tunnelma, kaikki ovat tajunneet myös huumorin tärkeän merkityksen”

Asiakasraadin kunniamaininta
Päiväsairaala, HML

Perustelut: ”Asiakasraadin vierailulla syntyi kuva henkilökunnasta, joka on inhimillistä ja kohtaavaa. Vastaanotto oli kodikas ja lämmin: tuli kuin kotiinsa. Usein käyviltä muistettiin aina kysyä, miten on mennyt.”

osastonhoitaja Eila Henriksson otti vastaan päiväsairaaloiden palkinnot.

Riihimäen ja Hämeenlinnan päiväsairaaloiden osastonhoitaja Eila Henriksson liikuttui johtamansa toiminnan saamasta asiakaspalautteesta ja huomioinnista.

 

Vuoden mahdollistaja
Sairaala- ja välinehuolto

Perustelut: ”Paljon vartijoina siinä, että instrumentit ja tilat on ammattitaidolla siistitty ja huollettu. Usein näkymätöntä työtä, joka on kuitenkin pohja kaikelle muulle sairaalan työlle.”

Elämäntyö-palkinto (uusi sarja)
Syöpätautien ylilääkäri evp. Riitta Kokko

Perustelut: Pitkä, upea ura Kanta-Hämeen keskussairaalan palveluksessa. Asiakkaan nosto: ”Kokko on hoitanut minua syksystä 2012, enkä käsitä, kuinka joku lääkäri voi niin hyvin muistaa potilaan koko historian ja tukea silloinkin, kun sairaus ei varsinaisesti ollut päällä”.

Riitta Kokko vastaanotti elämäntyö-palkinnon johtajaylihoitaja Kirsi Leinolta.

Syöpätautien viime vuonna eläköitynyt ylilääkäri Riitta Kokko (vas.) vastaanotti johtajaylihoitaja Kirsi Leinolta kautta aikojen ensimmäisen Potilas ensin -elämäntyöpalkinnon pitkästä urastaan ja asiakaspalveluhenkisyydestään.

 

Vuoden somettaja  (uusi sarja)
Synnytysosasto

Perustelut: aktiivinen ja oivaltava ideointi ja synnytystoiminnan esittely ja markkinointi sosiaalisessa mediassa, uutena kanavana KHKS:ssa myös Instagramin käyttöönotto.

Vuoden potilasturvallisuusteko (lääketurvallisuustyöryhmän esitys)

 Potilasturvallisuus 2019 kilpailun, jonka teemana oli ”Laiteturvallisuus”, voittajaksi nimetään Kipupoliklinikan hoitajat Minna Uusitalo ja Linda Pimiä.

Perustelut: KHKS:ssa on käynnissä sähköisen seurantajärjestelmän hankinta koskien laitteiden ja tarvikkeiden hallintaa koko elinkaaren ajan. Yhtenä osana projektia on laiteturvallisuuden kehittäminen varmistamalla henkilökunnan laiteosaaminen laiteajokorttien avulla. Vuoden 2019 aikana on laajennettu laiteajokorttien laadintaa ja käyttöönottoa yksiköissä.

Kipupoliklinikan hoitajat ovat edistäneet tarmokkaasti laiteturvallisuuden parantamista omassa työssään. He ovat mm. luoneet PCA- kipupumpulle laiteajokortit ja näyttölomakkeet sekä ottaneet ne käyttöön alueellisissa kipukoulutuksissa. Koulutusten yhteydessä kipuhoitajat ovat vastaanottaneet näyttösuorituksia koulutuksiin osallistuneilta. Kipuhoitajien luoma malli näyttösuoritusten antamisesta ryhmäkoulutusten yhteydessä on sekä resurssien optimoinnin että ajankäytön suhteen esimerkillinen ja mallia voisi hyödyntää myös muille laite- ja käyttäjäryhmille.

Vuoden kouluttajayksikkö (hoitotyön johdon esitys)
Riihimäen aikuispsykiatrian poliklinikka

Perustelut: Riihimäen yksikön psykiatrian poliklinikka on osoittanut paneutumista opiskelijaohjaukseen. Yksikössä opiskelijapalaute on ollut erittäin myönteistä. Palautteiden mukaan työyksikössä vallitsee opiskelijamyönteinen ilmapiiri, henkilökunta on asiantuntevaa ja opiskelijat ovat kokeneet, että koko henkilökunta on kiinnostunut opiskelijaohjauksesta. Kokemuksensa perusteella opiskelijat ovat valmiita suosittelemaan ko. yksikköä myös opiskelijatovereilleen. Yksikkö on kehittänyt omalla panoksellaan harjoittelukäytänteitä polikliinisen potilaan hoitotyön opiskelussa psykiatrisen hoidon alueella.

Opiskelijapalaute: ”Hyvä harjoittelupaikka oppimisen kannalta. Yksikössä on hyvä työilmapiiri ja työntekijät ovat erittäin mukavia sekä motivoituneita työhönsä. Suosittelisin paikkaa opiskelutovereilleni mielelläni ja voisin nähdä itseni töissä kyseisessä yksikössä.”

Vuoden kouluttajalääkäri (erikoistuvien lääkärien esityksistä)
Tiina Vilmi-Kerälä

Perustelut: ”Ihailtavaa katsoa, millä innolla hän kehittää koulutusta ja pitää meidän erikoistuvien puolia. Kaiken hän pyrkii miettimään meidän koulutuksen kannalta.”

”Tiina on aivan huikea tuutori.”

”Tiina on muuttanut erikoistuvien koulutusta strukturoidumpaan ja järjestelmällisempään suuntaan. Simulaatioharjoituksia on säännöllisesti, päivystysvalmiuden lokikirja on kehitteillä, tiistai-iltapäiväkoulutusta on säännönmukaisesti.”

”Tiina on myös avoin palautteelle ja toivoo sitä, ja pyrkii vilpittömästi sen pohjalta kehittämään systeemiä.”

”Vaativassa työssä ei kaikki mene aina ihan putkeen. Tiinalla on taitoa ja empatiakykyä kohdata erikoistuva myös vaikeammalla hetkellä.”

 Kunniamaininnat

Niina Mikkonen

Perustelut: ”Hän aina selittää leikkaussalissa kaikki mitä tekee ja miksi tekee just näin, antaa neuvoja. Myös antaa mahdollisuuden leikkaamaan itse erikoistuville mitä on tärkeintä, erityisesti niille erikoistuville, joilla ei ole/ei ole paljon salipäivystyksiä. Lisäksi hän on todella mukana ja ystävällinen ihminen ja taitava lääkäri.”

Elina Laakso

Perustelut: ”Omasta erikoisalastaan innostunut seniori, joka opettaa käytännönläheisellä tavalla, perustelee näkemyksensä ja uskaltaa tehdä vaikeitakin päätöksiä.”

Aino-Ritva Lahtinen

Perustelut: ”Aikku on tosi kokenut, pätevä ja siitä huolimatta hän on nöyrä ja ahkera ja antaa erikoistuvan leikata aina kun mahdollista. Lisäksi Aikku on nykymusiikin kävelevä tietosanakirja ja salissa on usein mukava tunnelma :)”