Piia Tapanainen on vuoden 2020 audionomi

Vuoden 2020 audionomi Piia Tapanainen kunniakirja kädessä.

Vuoden 2020 audionomi Piia Tapanaisen puheesta on helposti huomattavissa Kuulokeskuksen työyhteisön arvostavan toisiaan erittäin paljon työntekijöinä ja ihmisinä. Hänen mukaansa palkinnon olisi voinut saada kuka vain heidän työyhteisönsä jäsen.

Kanta-Hämeen keskussairaalan hoitotyön ja kuulonkuntoutuksen rautainen ammattilainen Piia Tapanainen on valittu vuoden 2020 audionomiksi.

Perusteluissa todetaan, että Tapanainen on kielitaitoinen ja hänellä on erittäin hyvä tietopohja. Työyhteisössään hän auttaa auliisti kollegoita, opiskelijoita ja aloittelevia audionomeja antamalla perusteltuja vastauksia ja neuvoja. Tapanainen on ollut opiskeluajoista alkaen aktiivisesti mukana audionomiyhdistyksen toiminnassa ja yhdistyksen hallituksessa vastuutehtävissä. Hän kuuluu myös keskussairaalan istutekuntoutuksen työryhmään.

Palkinto jaettiin vuotuisilla valtakunnallisilla audionomi-päivillä, jotka järjestettiin Hämeenlinnassa 13.–14.2.2020. Päivien aiheena oli ”Audionomi-työn monipuolisuus”. Kanta-Hämeen keskussairaalan kuulokeskuksen työntekijöitä on palkittu aiemminkin ja toimintaa sekä yksikköä kehutaan usein edistykselliseksi ja aktiiviseksi kehittämään työyhteisöä ja työtä.

Audionomi tekee kuulojärjestelmän ja tasapainoelimen toiminnan diagnostiikkaa erilaisten kuulontutkimuksin ja kuulojärjestelmän toimintakokein. Hän suunnittelee ja säätää yksilölliset apuvälineet eli kuulokojeet kaiken ikäisille ja ohjaa laitteiden käytön potilaille ja läheisille. Myös muiden kuulemiseen liittyvien apuvälineiden suunnittelu ja kokeileminen potilaan arkeen ja kuunteluympäristöihin kuuluu työhön. Hän myös ohjaa kommunikoinnin tuen toimissa. Potilassuhde voi usein olla jopa elinikäinen audionomin ja potilaan välillä.

Hämeenlinnassa järjestettäessä valtakunnalliset audionomi-päivät ovat perinteisesti erittäin suosittuja jo keskeisen sijainnin vuoksi, mutta myös koska yksikkö on tunnettu hyvistä opintopäivien sisällöistä, kuten mitä uutta audiologian alalla on tai vaikea-asteisen kuulonaleneman hoito ja kuntoutus aikuispotilailla Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Kanta-Hämeen keskussairaalan kuulokeskus on erittäin arvostettu alan ammattilaisten keskuudessa. Kuulokeskus on sitoutunut opiskelijaohjaukseen, koska mahdollisten tulevien kollegoiden kouluttamista pidetään erittäin tärkeänä ja heitä onkin yksikössä hyvin paljon. Audionomiksi opiskelu kestää noin 1,5 vuotta, mikä tarkoittaa paljon syvää asiaa lyhyessä ajassa, joten käytännön täytyy olla mukana tiiviisti opiskelussa. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet työharjoittelunsa Hämeenlinnassa ovat työllistyneet erinomaisesti.