Potilasturvallisuutta ja aikaa hoitotyöhön ammattilaiselle mobiilikirjaamisen avulla

Hoitaja käyttämässä mobiilisovellusta

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on otettu käyttöön mobiilisovellus, joka on hoitotyön prosessien tukena. Sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen mobiilikirjaamisen potilaan vierellä erilaisten havaintoarvojen sekä riskipisteytysmittareiden osalta.

Sovellus toimii ammattilaisen työtä helpottavana ja työtä tukevana työvälineenä hoitotyön prosesseissa

–Ammattilaisille selkeitä hyötyjä ratkaisusta ovat muun muassa työn nopeutuminen ja kirjauksien reaaliaikaistuminen, kertoo digiprojektipäällikkönä työskentelevä Kaisa Malmberg.

–Sovelluksen käyttö vähentää tuplakirjaamisen tarvetta ja turhaa ramppaamista kansliassa, lisää potilastietojärjestelmäkoordinaattori Säde Leipälä.

–Lisäksi hoitajien veto- ja pitovoima lisääntyy, kun työtä helpottavia toimintoja on käytössä. Kun mobiilikirjaamista hyödynnetään potilaan hoidossa, huomio kiinnittyy oikeaan osa-alueeseen potilaan hoidossa ja lisää vuorovaikutusta potilaan ja ammattilaisen välillä. Riskien arviointi osana kokonaisvaltaista potilaan hoitoa auttaa välttämään riskit ja näin vältetään vahingot. Vahinkojen välttämisellä taataan laadukas ja potilasturvallinen hoito, Kaisa ja Säde täydentää.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa järjestettiin omana projektinaan marraskuussa 2022 kirjauskilpailu, jossa tarkoituksena oli tehostaa mobiilikirjaamisen hyödyntämistä ja nostaa sen tuomia hyötyjä ammattilaisten näkyville. Kun kirjaamiseen käytetään työvälineenä mobiilikirjaamisen mahdollistavaa sovellusta, voidaan todeta selkeä hyöty ammattilaisten työajan vapauttamisesta muuhun työhön. Lisäksi mobiilikirjaamisen hyötynä nähdään potilasturvallisuuden lisääntyminen kirjausten ollessa reaaliaikaisia ja haittatapahtumien vähentyminen riskien ennakoidulla havaitsemisella.

Kirjaaminen sen perinteisessä muodossa vie lähes kolmanneksen hoitajien työajasta

–Kirjauskilpailun aikana Kanta-Hämeen keskussairaalan sovellusta käyttävässä yksikössä saavutettiin havaintoarvojen kirjaamisen osalta jopa 60 tunnin ajansäästö kuukaudessa perinteiseen kirjaamiseen verrattuna, projektia vetäneet Kaisa ja Säde summaavat näyttäviä tuloksia.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on nyt panostettu siihen, että ammattilaiset saisivat tehdä koulutustaan vastaavaa työtä.

 

Tutustu aiheeseen lisää:

”Hoitajat tekevät vuoden aikana jopa yli 70 päivää töitä, jotka eivät kuulu heille: ”Tämä on tapahtunut salakavalasti”