Potilasvakuutusmaksu aiheutti positiivisen yllätyksen KHSHP:n tilinpäätökseen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talouden ennustaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa toimintaympäristössä, jossa pandemia vaikeuttaa normaalia toimintaa ja valmistellaan siirtymistä hyvinvointialueelle.

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilla ja tilintarkastajalla on ollut erilaisia näkemyksiä keskussairaalan vanhojen rakennusten tasearvoista, joista tilintarkastaja on vaatinut tehtäväksi lisäpoistoja, joista viime vuodelle olisi kohdentunut 3,7 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien konserniohjauksen johdosta KHSHP:n valtuusto ei kuitenkaan ole hyväksynyt lisäpoistoja.

Vuoden 2021 aikana sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kaksi lisätalousarviota, joilla katettiin erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käytöstä aiheutuneita lisäkustannuksia, mutta myös Potilasvakuutuskeskuksen marraskuussa 2021 antaman arvion mukaisesti yli 3,4 miljoonalla eurolla ylittyvää talousarviolukua sairaanhoitopiirien yhteisestä potilasvakuutusvelasta. Tammikuun alussa Potilasvakuutuskeskuksesta tuli kuitenkin uusi laskelma, jossa ilmoitettiin marraskuun laskelmasta poiketen, että noin kuuden miljoonan euron kustannuksen sijasta KHSHP saisikin noin puolen miljoonan euron hyvityksen.

– Tämä on iso ja myönteinen uutinen sekä sairaanhoitopiirin että jäsenkuntien kannalta. Neuvottelut rakennuksien lisäpoistoista kuntien kanssa ovat olleet hankalia, mutta tämä käänne tilinpäätöksen valmistelussa saattaa helpottaa niitä ja auttaa joka tapauksessa tilannetta siirryttäessä hyvinvointialueelle, vaikka kuluvan vuoden talouden osalta on vielä paljon epävarmuutta ilmassa, KHSHP:n hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio

Potilasvakuutuskeskuksen lopullinen laskutus on useina aikaisempinakin vuosina poikennut ennakkotiedoista, mutta harvoin näin paljon positiiviseen suuntaan.

– Potilasvakuutus on vakuutus potilaan ja hoitavan ammattihenkilön kannalta, mutta maksajan eli sairaanhoitopiirin osalta kyseessä on maksupooli, jossa kukin sairaanhoitopiiri maksaa omien vahinkojensa suhteellisen osuuden koko maan vakuutusmaksuvelasta. Siten maksu vuodesta toiseen vaihtelee melko paljon. Näin merkittävien muutosten ennakointi talousarviossa on kuitenkin käytännössä mahdotonta, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta selvittää.

Tilikaudelta ei merkittävää ali- tai ylijäämää

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen valmistelu vuodelta 2021 on kuntayhtymän hallituksen käsittelyssä kokouksessa tiistaina 25. tammikuuta. Sairaanhoitopiirin alustava tulosennuste on noin 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka on talousarvion mukainen. Alijäämä katetaan suunnitelman mukaisesti taseessa olevalla yli-jäämäeräksi katsottavalla poistoerolla. Taseen poistoero huomioon ottaen sairaanhoitopiirille ei näyttäisi syntyvän merkittävää ali- tai ylijäämää.

Potilasvakuutusmaksun aiemmin arvioitua paremman tilanteen lisäksi sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiöiden ylimääräiset osingonjaot parantavat rahoitustuottoja talousarvioon nähden. Fimlabin, Sydänsairaalan ja Coxan osingot olivat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa vuodelta 2021.