Puhelin ja Oma Raitti -palvelu auttavat postilakon aikana

Maanantaina 11. marraskuuta kello 6 alkanut postialan lakko keskeyttää Kanta-Hämeen keskussairaalan paperisten ajanvarauskirjeiden, tutkimusohjeiden ja sairauskertomusten kulkemisen. Lakon on tarkoitus kestää sunnuntaihin 24. marraskuuta 2019 kello 24 asti, mutta sovitteluratkaisu ennen tätä on mahdollinen.

Lakon vaikutuksesta postin kulku saattaa häiriintyä vuoden 2020 puolelle saakka, joten Kanta-Hämeen keskussairaala laajentaa muiden yhteydenpitokanaviensa käyttöä seuraavin keinoin:

– Poliklinikoilta pyritään tavoittamaan puhelimitse kaikki asiakkaat, joille annetaan vastaanottoaika lakon aikana.
– Jos asiakasta ei onnistuta tavoittamaan puhelimitse, vastaanottoaika ilmoitetaan tekstiviestillä. Kaikissa viesteissä lähettäjänä näkyy KHKS.
– Vastaanotoilla käyville asiakkaille pyritään antamaan kaikki hoitojen jatkoajat ja hoito-ohjeet kotiutuessa mukaan tai soitetaan ajat potilaille myöhemmin.
– Jos asiakkaalta saadaan lupa, tutkimusohjeita voidaan lähettää hänelle suojatun sähköpostin avulla. Asiakas tai tämän läheinen voi myös noutaa tutkimusohjeet hoitavasta yksiköstä paikan päältä.
– Potilaiden sairauskertomukset ja hoitopalautteet eli epikriisit postitetaan lakon päätyttyä normaaliin tapaan, mutta niitä kehotetaan tarvittaessa seuraamaan Omakanta-palvelusta.

Ota Oma Raitti käyttöön!

Asiakkaita kehotetaan ottamaan käyttöön Kanta-Hämeen keskussairaalan sähköinen Oma Raitti -palvelu. Palvelusta näkee kaikkien poliklinikka-vastaanottojen ajat ja paikat. Kannattaa kuitenkin huomioida, että vielä toistaiseksi vastaanottoihin liittyvät tutkimusajat, kuten laboratorio- ja kuvantamisajat eivät näy Oma Raitissa.

Oma Raittiin voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella osoitteessa www.omaraitti.fi. Oma Raitista pääsee Omakantaan ilman uudelleen kirjautumista. Tarkempia tietoja ja ohjeita Oma Raitin käytöstä löytää osoitteesta www.khshp.fi/oma-raitti.

Laskujen maksuun joustoa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laskutuksesta vastaava Lowell Oy on ilmoittanut, että lakolla ei pitäisi olla vaikutusta lakujen postittamiseen, sillä niitä ei jaella Postin kautta. Laskujen maksuaikaa on joka tapauksessa päätetty pidentää 30 vuorokauteen, eikä muistutuksia laskuista tehdä lakon aikana.