Saattohoito toteutuu Kanta-Hämeessä yhä paremmin - palliatiivinen kotisairaalahanke tuo asiantuntijat kotiin

Kuva: Miia Lahti / Oma Häme

Vuoden maakunnassa toiminut palliatiivinen keskus on selkeyttänyt saattohoitoa tarvitsevien hoitopolkua sekä lisännyt henkilöstön yhteistyötä ja koulutusmahdollisuuksia.

Vuoden alussa käynnistyi palliatiivinen kotisairaalapilotti Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama pilotti on osa valtakunnallista FINPALL-hanketta (2021-2023), jonka on tarkoitus parantaa palliatiivisen hoidon palveluiden laatua ja saatavuutta. Kanta-Hämeen alueella hankkeen päätavoitteita ovat palliatiivisen kotisairaalatoiminnan kehittäminen, palliatiivisen keskuksen kehittäminen sekä oirehoidon osaamistason nostaminen koko hyvinvointialueella.

Palliatiivinen kotisairaala mahdollistaa erityistason palliatiivista hoidon potilaan kotona. Oirehoidon erikoiskoulutuksen käyneet lääkäri ja sairaanhoitaja tekevät kotikäyntejä sekä suunnittelevat potilaan ja hänen läheistensä kanssa jatkohoidon. Tarkoituksena on, että kotisairaalan hoidon turvin potilas saa olla kotona mahdollisimman pitkään tai jopa kuolemaan asti.

Pilotti toteutetaan palliatiivisen keskuksen ja Hämeenlinnan akuutin kotisairaanhoidon yhteistyönä. Virka-ajan ulkopuolella tukiosastona toimii Koivikko-koti. Saattohoitoa tarjoava Koivikko-koti on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ja toimii nyt Oma Hämeen sidosyksikkönä.

Koivikko-kodilla on merkittävä rooli hyvinvointialueen henkilöstön neuvonnassa ja tukemisessa.
— Koivikko-kodin koko henkilöstö on erityiskoulutettua tehtäväänsä ja konsultointi onnistuu 24/7.  Palliatiivista kotisairaalapilottia ei olisi pystytty toteuttamaan ilman Koivikko-kodin osallistumista, toteaa osastonylilääkäri Nina Hanni Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiiviselta poliklinikalta.

Pilottihankkeessa on tarkoitus kartoittaa palliatiivisen kotisairaalahoidon tarvetta kolmen kunnan alueella. Lisäksi hankkeessa luodaan toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää jatkossa alueellisen kotisairaalan kehittämisessä.

Palliatiivisen keskuksen ensimmäinen toimintavuosi takana

Kanta-Hämeen palliatiivinen keskus on toiminut nyt vuoden. Keskuksen perustivat yhteistyösopimuksella vuoden 2022 alussa Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka sekä saattohoitokoti Koivikko-koti. Keskuksen henkilöstö on tehnyt Kanta-Hämeessä runsaasti yhteistyötä ja toimintatapoja kehittävää työtä hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuuden eteen.

Koivikko-kodin toimitusjohtaja Riikka Grå toteaa, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen potilaan hoitopolku on selkeämpi ja alueen osaajat tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä.

— Tietoisuus palliatiivisen potilaan hoitopolusta on kasvanut ammattilaisten keskuudessa. Potilaan ohjaamisessa saattohoitoon on kuitenkin vielä kehitettävää. Koivikko-kodille tulee ajoittain edelleen lähetteitä niin myöhään, ettei potilas ehdi enää siirtyä ja saattohoidon paikkoja saattaa olla tyhjänä useita. Koivikko-kodista järjestyy usein paikka kuitenkin saman päivän tai lähipäivien aikana, kertoo Grå.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat eivät tarvitse maksusitoumusta Koivikko-kotiin. Hoitava lääkäri voi tehdä lähetteen saattohoitoon sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Tärkeintä on, että potilas pääsee saattohoitoon ajoissa.

Palliatiivinen keskus sai viime syksynä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä suorittavien lääkäreiden koulutusoikeuden. Lääkäri voi tehdä harjoitteluaan sekä poliklinikalla että Koivikko-kodilla. Keskus järjestää koulutusta myös hoitotyön ammattilaisille.

— Voimme kouluttaa oman alueen ammattilaisia siten, että osaaminen jatkossa lisääntyy Kanta-Hämeessä ja että potilaalla on asiantuntija yhä useammin hoitavassa tiimissä, iloitsee osastonylilääkäri Nina Hanni.

Mitä palliatiivinen hoito on?

Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito tarkoittaa kuolemaan johtavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sillä pyritään ehkäisemään ja lievittämään kärsimystä ja vaalimaan elämänlaatua. Palliatiivinen hoitolinjaus tehdään, kun sairauden kulkuun ei voida enää olennaisesti vaikuttaa. Hoito voi kestää kuukausia, joskus jopa vuosia.

Saattohoitopäätös tehdään silloin, kun kuolema on odotettavissa lähipäivinä tai -viikkoina. Saattohoitopäätöstä ei kannata pelätä, se mahdollistaa valmistautumisen kuolemaan läheisten kanssa sopivassa hoitoympäristössä.

Lisätietoja: Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivisen poliklinikan osastonylilääkäri Nina Hanni, p. 040 559 8154 ([email protected]) ja Koivikkosäätiö sr:n Koivikko-kodin toimitusjohtaja Riikka Grå, p. 045 889 3844 ([email protected])