Sairasta hengitystieinfektio kotona – eristyspäätöskäytännöt muuttuvat myös Kanta-Hämeessä

Koronatartuntojen määrän räjähdysmäisesti lisäännyttyä omikron-variantin vuoksi on viranomaisten ollut pakko kohdentaa tartunnanjäljitystä vain kriittisiin kohteisiin. Väestön laajamittaisista karanteeneista on luovuttu jo aikaisemmin, nyt luovutaan viranomaisten kirjoittamista eristyspäätöksistä, joita on tarvittu lähinnä tartuntatautipäivärahan maksamista varten. Työnantajia pyydetään hyväksymään poissaolot työntekijän omalla ilmoituksella, kuten normaalien hengitystieinfektioiden kohdalla.

Kanta-Hämeen koronanyrkki on päättänyt, että maakunnassa luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Niille jotka epäilevät saaneensa koronavirustartunnan tai ovat jo saaneet positiivisen testituloksen on toimintaohjeita verkkosivulla https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys menettänyt vaikuttavuutensa

Omikronmuunnos on moninkertaistanut päivittäisten koronatartuntojen määrän joulukuun alun jälkeen. Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta.

Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä. Kotitestillä todetut tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Ohjeena välttää kontakteja

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan koronavirusoireisen henkilön tulee välttää oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.

Koronavirustestausta on kohdennettu

Kansallisen linjauksen mukaan pandemiavaiheessa ei ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa, vaan taudinaiheuttajan selvittely tulee kohdentaa vakavasti sairaisiin potilaisiin.

Terveydenhuollon testaus kohdennetaan tämän vuoksi nyt vakavan koronataudin riskiryhmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä toimiviin. Testauksen kohderyhmät tarkemmin ks. linkki yllä sekä terveyskeskusten omat sivut.

Normaalit sairauspoissaolokäytännöt käyttöön

Yksilön perusoikeuksia rajoittava eristyspäätös on viimesijainen keino epidemian rajaamiseksi. Perusoikeuksien rajoitusten tulee olla tehokkaita ja välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Valtion hybridistrategian testaa-eristä-jäljitä-hoida -mallilla ei enää voida hidastaa tartuntojen leviämistä. Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei siten enää ole.

Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen. Myöskään työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä. Ansionmenetykset tuleekin korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaali sairauspäivärahakäytäntö ensisijaisesti työterveyshuollon todistuksella tai työntekijän määräaikaisesti laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

Aiemmin asetetut eristykset eivät muutu

Uusi linjaus ei muuta jo aiemmin asetettuja eristyspäätöksiä. Suuren eristyspäätösmäärän uudelleenkäsittely ei ole nykyisessä tilanteessa mahdollista. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemiä eristyspäätöksiä käytetään jatkossa vain tilanteissa, joissa hallintopäätöksellä aidosti kyetään estämään jatkotartuntoja.

Toimintatapa otetaan käyttöön 25.1.2022 alkaen Kanta-Hämeen kunnissa. Vastaava toimintamalli on otettu käyttöön jo viime viikolla useissa suuremmissa kaupungeissa ja sairaanhoitopiireissä.