Seppo Ranta valittiin yksimielisesti johtamaan KHSHP:tä

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki ja valtuuston puheenjohtaja onnittelevat uudeksi johtahaksi valittua Seppo Rantaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin puheenjohtajat Kaija-Leena Savijoki ja Mauri Ojamäki (oik.) onnittelivat kukkasin tuoretta johtajaa Seppo Rantaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi tiistaina 29. tammikuuta pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan odotetusti uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi Seppo Rannan. Ranta siirtyy virkaan KHSHP:n johtajaylilääkärin paikalta, ja on hoitanut väliaikaisesti johtajan tehtävää edellisen johtajan Hannu Juvosen jäätyä eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Rannalla on vakaa pohja aloittaa tehtävässä, sillä esitys hallitukselta ja valinta valtuustolta olivat yksimielisiä. KHSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki perusteli Rannan valintaa kokonaisarviolla tämän kyvystä johtaa sairaanhoitopiiriä nykyisessä tilanteessa, jossa sote-uudistus, tulevaisuuden Ahveniston sairaalan eli Assin rakentamisen valmistelu sekä yhteistyön syventäminen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella niin sanotussa Tähtisairaala-hankkeessa ovat kriittisessä vaiheessa.

– Kaikki 12 hakijaa olivat erittäin hyviä ja loppusuoralla olleet täyttivät edellytykset hoitaa menestyksellä tehtävää, mutta Ranta on koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelujen ja soveltuvuustestauksen perusteella paras valinta meille nykyiseen varsin haasteelliseen tilanteeseen, Savijoki totesi.

”Kulttuuria on uudistettava uutta rakennettaessa”

Kiitospuheessaan Ranta painotti kehittämistehtävien ohella sairaanhoitopiirin perustehtävän hoitamista eli hyvien palveluiden tuottamista ja turvaamista mahdollisimman lähellä kantahämäläisiä ihmisiä.

– Vain hyvinvoiva henkilökunta pystyy auttamaan muita parhaalla tavalla – ja siten hyvien työskentelyedellytysten luominen henkilöstöllemme on yksi keskeinen toimintani tavoite.

Tähtisairaala-hanketta Ranta kuvasi merkittäväksi mahdollisuudeksi Kanta-Hämeelle.

– Kaikissa länsimaissa tapahtuu megatrendinomaista sairaaloiden ja terveydenhuollon fuusioitumista suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Jos ja kun kehitys kuitenkin vie isompiin kokonaisuuksiin, on parempi olla itse määrittelemässä, minkälaisen kokonaisuuden haluamme luoda kuin sopeutua kehitykseen pakosta.

Samalla on Rannan mukaan kuitenkin huolehdittava siitä, että yhteistyö on jotakin enemmän kuin osiensa summa.

– Tähtisairaalaa luotaessa parhaat käytännöt kustakin organisaatiosta on saatava mukaan uuteen Tähtisairaalaan ja huonot käytännöt on jätettävä pois. Kulttuuria on uudistettava uutta rakennettaessa, uusi johtaja linjasi.