Synnytyksen tukihenkilöitä koskevia rajoituksia puretaan kesäkuun alusta

Maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian vuoksi Suomen synnytyssairaalat ovat joutuneet rajoittamaan tukihenkilön osallistumista raskauden ja synnytyksen aikaiseen seurantaan, hoitoon ja lapsivuodeaikaan. Tilannetta on seurattu aktiivisesti, ja nyt pandemiatilanteen rauhoituttua on mahdollista poistaa joitakin rajoituksia.

27. toukokuuta 2020 kokoontui myös valtakunnallinen synnytyslääkäreiden pandemiaryhmä, joka arvioi tilannetta ja rajoituksia. Kanta-Hämeessä siirrymme pandemiaryhmän suosittamiin rajoitusten purkuun 1.kesäkuuta 2020 alkaen, mutta rajoituksia lisätään tarpeen mukaan, mikäli koronavirustartuntojen määrä lähtee uudestaan nousuun.

Kesäkuun alusta:

Kanta-Hämeen keskussairaalassa puoliso tai tukihenkilö voi osallistua synnytykseen sekä synnytyksen jälkeiseen seurantaan lapsivuodeosastolla, mikäli ei ole altistunut COVID-19-taudille, ei ole matkustanut ulkomaille 14 vuorokauteen ja on terve. Tämä rajoituksen purku koskee ainoastaan oman erityisvastuualueemme (Pirkanmaan-, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit) synnyttäjiä ja tukihenkilöitä. Esimerkiksi Uudenmaan alueen synnyttäjien tukihenkilöt valitettavasti eivät edelleenkään voi osallistua synnytyksen jälkeiseen hoitoon lapsivuodeosastolla.

– Puoliso tai tukihenkilö voi olla äidin tukena synnytyksen käynnistämisessä vuodeosastolla, mikäli osastolla on tilaa. Perhehuoneita emme kuitenkaan voi käynnistyspotilaille luvata, joten tukihenkilö ei voi yöpyä sairaalassa. Myös tämä rajoituksen purku koskee ainoastaan oman erityisvastuualueemme synnyttäjiä ja tukihenkilöitä, valitettavasti tämä ei koske esimerkiksi Uudenmaan alueen synnyttäjien tukihenkilöitä.

– Muiden kuin synnytyksen tukihenkilöiden vierailut osastolla ovat edelleen kielletty.

– 11.6.2020 alkaen sekä elektiivisiin että kiireellisiin sektioihin pääsee terve puoliso tai yksi terve tukihenkilö leikkaussaliin mukaan. Heräämötoiminta jatkuu synnytyssalissa ennallaan, eli äidin voinnin niin salliessa sektion jälkeinen heräämöseuranta toteutetaan synnytyssalin perheheräämössä.

Rajoitukset koskevat edelleen raskauden aikana tehtäviä seulontaultraäänitutkimuksia sekä päivystys- ja suunniteltuja äitiyspoliklinikkakäyntejä.

Edelleen tuemme perheen niin halutessa, ja äidin sekä vastasyntyneen terveyden salliessa, nopeaa kotiutumista synnytyksen jälkeen. Uudelleen synnyttäjillä on mahdollisuus äidin ja vastasyntyneen voinnin salliessa polikliiniseen synnytykseen.

Jatkamme myös pandemia-aikana aloitetun perheheräämön toimintaa synnytyssalissa sekä perhepoliklinikkatoimintaa äitiyspoliklinikalla.