Synnytystoiminnan rajoitukset koronaviruspandemian aikana

Suojellaksemme vastasyntyneitä, synnyttäjiä sekä synnytyksiä hoitavaa henkilökuntaa myös Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysyksikkö siirtyy COVID-19-pandemian ajaksi Suomen Gynekologiyhdistyksen suosittelemiin valtakunnallisesti yhtenäisiin rajoituksiin koskien puolison tai tukihenkilön läsnäoloa raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoidossa.

 • Puoliso tai tukihenkilö voi osallistua synnytyksen ja synnytyksen jälkeiseen synnytyssaliseurantaan, mikäli ei ole altistunut CO-VID19-virukselle ja on terve.
 • Perhepoliklinikan vastasyntyneen tutkimuksiin voi osallistua yksi terve vanhempi.
 •  Sen sijaan puoliso tai tukihenkilö ei voi olla mukana:
  o äitiyspoliklinikan tutkimuksissa raskausaikana tai synnytyksen jälkeen
  o keisarileikkauksessa leikkaussalissa
  o synnytysvuodeosastolla 8.4.2020 alkaen.

Pyrimme minimoimaan poikkeustila-ajan rajoitusten perheille aiheuttamaa haittaa suosimalla mahdollisimman nopeaa kotiutumista aina, kun se on äidin ja vastasyntyneen voinnin kannalta mahdollista. Säännöllisesti synnyttäneillä uudelleensynnyttäjillä pyrimme lisäämään polikliinisen synnytyksen mahdollisuutta.

Poikkeustilan aikanakin tavoitteemme on, että:

 • Jokainen vastasyntynyt saa turvallisen alun elämälleen
 • Jokaiselle isälle mahdollistetaan vastasyntyneen kohtaaminen synnytyssairaalassa
 • Synnytyskokemus on mahdollisimman myönteinen ja että
 • Synnyttäjä saa riittävästi apua, hoivaa, tukea ja ohjausta synnytyksen jälkeen.

Edellä mainitut rajoitukset on tehty perheiden hyvinvoinnin suojelemiseksi ja ne tullaan purkamaan heti, kun se on mahdollista.