Synnytystoiminnan rajoituksia puretaan doulien osalta

Synnytysyksikkömme muuttaa koronavirukseen liittyviä rajoituksia doulien osalta (doula on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen) noudattamaan yhtenäistä linjaa TAYSin ja HUSin synnytystoimintojen kanssa.

19. elokuuta lähtien täysin oireettomat ja niin sanotusti covid-riskittömät (ei ulkomaanmatkoja edeltävään 14 vuorokauteen, ei covid-altistumista) doulat voivat tulla mukaan synnytykseen huolehtien erityisen hyvästä käsihygieniasta ja mahdollisuuksien mukaan turvaväleistä hoitohenkilökuntaa kohtaan.

Lapsivuodeosastolle tai äitiyspoliklinikalle doulat eivät vielä voi tulla. Arvioimme tukihenkilöiden ja doulien mahdollisuutta osallistua synnytyksiin jatkuvasti yleisen epidemiatilanteen mukaisesti.